Tilsyn med sjømateksport i 2021

Publisert 15.01.2021     Sist endret 15.01.2021

Som tidligere, gjennomfører Mattilsynet kontroll av eksportparti i forbindelse med innsending av forhåndsmelding og søknad om helsesertifikat for sjømat. Vi gjennomfører også kontroll av sjømatsertifikater etter at de er utstedt. I tillegg minner Mattilsynet om at flere land stiller særkrav til eksport av sjømat, og at disse må være oppfylt når varene eksporteres.

Kontroll av eksportparti

Kontroll av eksportparti i forbindelse med forhåndsmelding og sertifikatsøknad gjennomføres som en dokumentkontroll, identitetskontroll eller en fysisk kontroll. Mattilsynet gjennomfører slike kontroller dersom vi er usikre på om mottatte opplysninger er korrekte, som en stikkprøvekontroll, kampanje eller som oppfølging av tidligere tilsynsresultater.

Hensikten ved å kontrollere eksportpartiet når det søkes om sertifikat, er å sjekke samsvar mellom opplysninger gitt i søknaden og mottatt dokumentasjon, eventuelt sammen med visuell kontroll av eksportpartiet. Det legges vekt på om eksportør har oppgitt korrekte opplysninger i søknaden slik at sertifikatet reflekterer faktisk informasjon når det utstedes.

Hensikten ved å kontrollere eksportpartiet når det sendes inn forhåndsmelding, er å sjekke samsvar mellom opplysninger i forhåndsmeldingen og egenerklæringer, og mottatt dokumentasjon, eventuelt sammen med visuell kontroll av varepartiet. Det legges vekt på sporing tilbake til oppdrettslokalitet og sykdomsstatus på slaktetidspunktet.

Kontroll av utstedte sjømatsertifikat

Kontrollen av utstedte sertifikat gjennomføres som en dokumentkontroll, digitalt tilsyn med eller fysisk tilsyn hos eksportør etter at sertifikatet er utstedt. Kontrollen er stikkprøvebasert.

Hensikten er å sjekke samsvar mellom opplysninger i utstedtsertifikatet og eksportpartiet. I første omgang legges det vekt på veiledning av eksportør. Ved påfølgende avvik, kan vi iverksette annen forvaltningsmessig oppfølging, for eksempel vedtak.

Les om denne kontrollen her: Slik kontrollerer Mattilsynet utstedte sjømatsertifikater

Særkrav ved eksport av sjømat

Flere land utenfor EU/EØS har sertifikat med særkrav som skal være oppfylt for bestemte varer når de eksporteres fra Norge. Både produsent og eksportør er forpliktet til å oppfylle kravene i sertifikatet det søkes om og må kunne dokumentere at kravene er oppfylt. Særkravene er dynamiske og kan endres på kort varsel. Det er derfor viktig at de som produserer for eksport og eksportører holder seg oppdatert og følger med på nettsidene om Særkrav ved eksport av sjømat.

Mattilsynet er i gang med å lage et system for å kontrollere oppfyllelse av særkravene hos produsent og eksportør. Bransjen vil motta informasjon når systemet er klart.

Alle bør være forberedt på tilsyn

Alle som sender inn forhåndsmeldinger og søker om sertifikater bør være forberedt på at dokumentasjon, eksportpartiet og sertifikatet kan bli kontrollert. Derfor er det lurt om virksomhetene har gjennomgått rutinene på forhånd. Nødvendig dokumentasjon bør være lett tilgjengelig.

Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer