Faktaartikkel

Varsel om nye krav ved eksport av sjømat til Kina

Publisert 04.12.2020     Sist endret 14.01.2021

Kinesiske myndigheter har varslet om nye krav til helsesertifikatet for eksport av sjømat til Kina og til listeføringen av godkjente virksomheter. Alle land som eksporterer sjømat til Kina, må forholde seg til disse kravene. De nye kravene begrunnes med koronasituasjonen.

Sertifikatet for eksport av sjømat til Kina kan fortsatt brukes i 2021

31. desember 2020 bekreftet Kinesiske myndigheter at det eksisterende sertifikatet for eksport av sjømat til Kina kan brukes frem til Norge og Kina har blitt enig om nytt sertifikat.

Nye krav ved eksport av sjømat til Kina

Kinesiske myndigheter har bekreftet at vi kan bruke det eksisterende sertifikatet frem til vi er blitt enig om nytt sertifikat. Frem til nytt sertifikat er i bruk, kan det være usikkerhet knyttet til eksport til Kina og til hvilke krav som stilles fra den kinesiske siden. Det er derfor svært viktig at eksportører er i tett dialog med sin kunde/importør i Kina dersom de velger å eksportere til Kina nå.

Det skal ikke eksporteres varer til Kina fra virksomheter med påvist koronavirus:

Det skal ikke eksporteres varer til Kina fra virksomheter hvor det er påvist koronavirus hos personell og hvor det er aktivt utbrudd. Kinesiske myndigheter har vært tydelig på at de ikke vil ha varer fra virksomheter med koronasmitte.

Mattilsynet understreker at dette også gjelder varer fra utenlandske fartøy som grensekontrolleres inn i Norge og som skal eksporteres videre til Kina på norsk sertifikat. I slike tilfeller må eksportør sikre at det ikke har vært utbrudd av korona om bord det utenlandske fartøyet.

Nye avklaringer publiseres fortløpende og formidles til næringsorganisasjonene.

Nye krav til listeføringen:

 • Hele produksjonskjeden (med noen svært få unntak) må være listeført i Kina. Dette gjelder blant annet fiskebåter, fryse- og fabrikkfartøy, slaktebåter, bløggebåter, slakteri, frittstående kjøle- og fryselager og reefer vessels.
 • Produksjonsvolum og eksport til Kina foregående år skal oppgis for alle virksomheter.
 • Virksomheter som skal listeføres, må sikre at de oppfyller krav fra kinesiske myndigheter: Disse kravene stiller kinesiske myndigheter til virksomheter som skal listeføres i Kina

Nye krav til helsesertifikatet:

 • Produksjonskjeden skal oppgis i sertifikatet; inkludert oppdrettslokaliteter, fiskebåter, frittstående kjøle- og fryselager, fabrikk- og frysefartøy og reefer vessels.
 • Krav om at emballasje og transportmidlet desinfiseres for å forhindre covid-19.

Mattilsynet og næringsorganisasjonene vurderer hvordan kravet om desinfeksjon skal håndteres.

Hele produksjonskjeden skal oppgis i sertifikatet og alle virksomhetene i produksjonskjeden (bortsett fra oppdrettslokaliteter) må være listeført i Kina før eksport. Dette medfører også at det ikke kan eksporteres sjømat som er landet i Norge fra båter fra andre land (for eksempel Russland eller Storbritannia) til Kina, med mindre disse båtene er listeført av deres respektive flaggstat.

De eksisterende fiskehelsekravene ved eksport av laks, vil fremdeles være gjeldende i det nye sertifikatet. Les om fiskehelsekravene her: Eksport av fisk og sjømat til Kina.

Anmodninger fra kinesiske myndigheter

 • Emballasjen som brukes ved eksport til Kina må tåle desinfeksjon, da varene blir desinfisert ved import i Kina.
 • Regelmessig testrutine av personell som håndterer varer til Kina.

Mattilsynet har informert kinesiske myndigheter om at vi ikke kommer til å kreve dette av norske aktører, men at vi skal informere om anmodningen.

Disse tiltakene iverksetter kinesiske myndigheter ved funn av koronavirus på vareparti

 • Kinesiske myndigheter krever at alle matprodusenter som ønsker å eksportere til Kina skal forholde seg til WHO og FAO sine retningslinjer om hvordan matprodusenter skal håndtere COVID-19.

 • Kinesiske tollmyndigheter (GACC) publiserte 11. september 2020 informasjon om hvordan de vil forholde seg til funn av COVID-19 på importert mat. Se uoffisiell oversettelse. Publikasjonen ved GACC, beskriver tiltak som vil iverksettes overfor produsent ved funn på varene eller emballasje.

 • Det er ikke kommet tilsvarende informasjon fra kinesiske myndigheter om hva som vil skje med varepartiet ved slike funn. Mattilsynet har fått indikasjoner på at funn av koronavirus på varer eller på emballasje, kan medføre at varepartiet destrueres av kinesiske myndigheter. Dette kan gjelde hele partiet, uavhengig av om deler av samme forsendelse tester negativt for koronavirus

 • Det ser også ut til at kinesiske myndigheter i slike tilfeller vil etterspørre informasjon om produksjon, pakking og transport av partiet for å finne ut om smitteforebyggende rutiner er ivaretatt i hele matkjeden

 • Det ser også ut til at kinesiske myndigheter i slike tilfeller vil etterspørre informasjon om produksjon, pakking og transport av partiet for å finne ut om smitteforebyggende rutiner er ivaretatt i hele matkjeden.

 • Det er også sannsynlig at de følger opp funn ved å gjennomføre en videoinspeksjon. Når hele produksjonskjeden nå listeføres og skal oppgis i sertifikatet, er Mattilsynet usikker på om de kun vil gjennomføre videoinspeksjon av den som er oppgitt som produsent eller av hele produksjonskjeden.

 • Mattilsynet har ikke informasjon om hvordan prøvetakingen utføres og om eventuelle positive funn bekreftes ved uttak av flere prøver.

 • Mattilsynet følger opp saken tett overfor kinesiske myndigheter sammen med Nærings- og fiskeridepartementet, Sjømatrådet og Norges ambassade i Beijing. Vi vil oppdatere fortløpende når vi får mer informasjon.

Eksport av fiskemel og fiskeolje til ikke-humant konsum

Ved eksport av fiskemel og fiskeolje til ikke-humant konsum til Kina brukes følgende sertifikat: 5.1.301 Kina helsesertifikat NHC fiskeolje fiskemel og hydroliserte proteiner kinesisk-engelsk 2019 11 Specimen

Mattilsynet har ikke fått informasjon om at eksport av disse varene blir berørt av de nye kravene. Det likevel viktig at eksportører er i tett dialog med sin kunde/importør i Kina i forbindelse med eksport dit.

Kinesiske myndigheter krever at produsenter av fiskemel og fiskeolje til ikke-humant konsum listeføres i Kina. Mattilsynet har tatt imot registreringer til denne listen. På grunn av at kinesiske myndigheter nå stiller nye krav til listeføring og helsesertifikat for sjømat, får vi ikke sendt over disse registreringene foreløpig.

Fant du det du lette etter?