Eksport av melk og meieriprodukter

Publisert 02.12.2019     Sist endret 18.11.2021

Informasjonen om dyre- og fiskehelse er under revisjon

Denne siden viser til forskrifter om dyre- og fiskehelse som er opphevet eller endret og erstattet av nye forskrifter. De nye forskriftene trådte i kraft 28. april 2022. Se oversikt over erstatninger.

Mattilsynet jobber fortløpende med oppdatering av nettsidene, og med å utarbeide veiledning om det nye regelverket. Områder med størst behov for veiledning og informasjon vil bli prioritert først.

Landoversikt

Japan 

Russland

Sør-Korea

Taiwan

Storbritannia 

Her finner du informasjon om eksport av melk og meieriprodukter til land utenfor EU/EØS.

Slik søker du om helsesertifikat for melk og meieriprodukter

  1. Innsending av rekvisisjon om sertifikat
  2. Søknad om sertifikat

Rekvisisjoner behandles av de avdelingene i Mattilsynet som fører tilsyn med produsenten. Sertifikater utstedes på spesialpapir hos utvalgte avdelingskontorer i Mattilsynet. Utstedelse av sertifikater og kopier utføres mot et gebyr.

Før du søker om sertifikat hos Mattilsynet må du gjøre deg kjent med Mattilsynets veileder for

Eksport til land med særkrav

De fleste land godtar generelt helsesertifikat for melk og meieriprodukter: 8.1.149 Generell, helsesertifikat, meieri, engelsk

Men noen land har særkrav og krever egne sertifikater og erklæringer. Du må vite hva importlandet krever før varene sendes ut av Norge. Du skal vite hvilket sertifikat du skal bruke og om du trenger andre eksportdokumenter. Du skal vite hvilke krav de ulike importlandene stiller til varene og produsenten og du skal sikre at disse kravene er oppfylt. Under «Skjema» finner du oversikt over hele sertifikatparken som forvaltes av Mattilsynet på meieriområdet.

Dersom det generelle sertifikatet ikke er tilstrekkelig for et nytt marked, må Mattilsynet utvikle nytt sertifikat til det aktuelle landet. Ved anmodning om utarbeidelse av et nytt sertifikat til nye markeder, er det eksportøren som har ansvaret for å innhente importlandet krav som skal ligge til grunn for sertifikatet. De må også skaffe kontaktopplysninger til relevante myndighetene i importlandet.

For å kunne eksportere til for eksempel Russland, må meieriet være listeført av russiske myndigheter

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

8.1.145 Australia, helsesertifikat, ost og smør, engelskPDF
8.1.146 Chile, helsesertifikat, meieri, engelskPDF
8.1.147 Egypt, helsesertifikat, meieri, engelskPDF
8.1.148 Forente Arabiske Emerater, helsesertifikat, meieri, engelskPDF
8.1.149 Generell, helsesertifikat, meieri, engelskPDF
8.1.150 India, helsesertifikat, meieri, engelskPDF
8.1.152 Ivory Coast, helsesertifikat, meieri, engelskPDF
8.1.154 Kuwait, helsesertifikat, meieriprodukt, engelsk, specimenPDF
8.1.155 Marokko, helsesertifikat, meieri, fransk-engelskPDF
8.1.156 Mexico, helsesertifikat, meieri, spansk-engelskPDF
8.1.157 New Zealand, helsesertifikat, iskrem, engelsk, specimenPDF
8.1.158 New Zealand, helsesertifikat, meieriprodukt, engelsk, specimenPDF
8.1.159 EU, pre-eksportsertifikat, midlertidig lagring, meieri, engelskPDF
8.1.160 EØU, helsesertifikat, meieri, russisk- engelskPDF
8.1.161 Saudi Arabia, helsesertifikat, meieriprodukt, engelskPDF
8.1.164 USA, helsesertifikat, meieriprodukt, engelskPDF
8.2.166 Erklæring for melk og melkeprodukt - Dioksin - EngelskPDF
8.2.168 Erklæring BSE meieri engelskPDF
8.2.169 Erklæring for melk og melkeprodukt - Zoo Sanitary Statement - EngelskMangler relatert skjema
8.1.245 Australia - Sunnhetsattest for meieriprodukt, unntatt ost og smør - EngelskPDF
8.1.255 Tyrkia, helsesertifikat, meieri, tyrkisk-engelskPDF
8.1.262 Sør-Afrika, helsesertifikat, meieri, engelskPDF
8.1.263 Sør-Korea, helsesertifikat, meieri, engelskPDF
8.1.269 Japan, helsesertifikat, meieriprodukter, engelsk, 2020-03PDF
8.1.269 Japan, helsesertifikat, melkeprodukter, engelskMangler relatert skjema
8.1.296 Taiwan, helsesertifikat, meieriprodukt, engelsk, 2019-06_specimenPDF
8.1.328 Storbritannina, helsesertifikat, meieriprodukter, engelsk - specimenPDF
8.1.343 Storbritannia, helsesertifikat, råmelk fra tredjeland til viderebehandling før HC, engelskPDF
8.1.353 Storbritannia, helsesertifikat, meieriprodukter HC av råmelk, fra tredjeland, engelskPDF
12.1.165 Rekvisisjon, meieriPDF

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Eksport til land utenfor EU/EØS Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer