Eksport av melk og meieriprodukter til Sør-Korea

Publisert 15.08.2019     Sist endret 29.08.2019

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av melk og meieriprodukter til Sør-Korea.

Vær oppmerksom på:

Myndighetene i Sør-Korea (Ministry of Food and Drug Safety - MFDS) endret sine rutiner for import av husdyrprodukter til humant konsum 4. februar 2016.

Dette medfører at vi kun kan eksportere produkter vi har eksportert tidligere, som er: processed cheese, Milk powders, Wheys and Natural cheese (engelsk utdrag fra MFDS). Virksomheter som ikke har eksportert tidligere må registreres i MFDS sine systemer. Vi har også forhandlet frem et helsesertifikat som skal følge hvert parti.

Registrering

Registrering av virksomheter som ikke har eksportert melk og meieriprodukter til humant konsum tidligere

Virksomheter som var godkjent i Sør-Korea eller har eksportert til Sør-Korea før 4. februar 2016 trenger ikke å registrere seg. Alle andre virksomheter må registrere seg i Sør-Korea før de eksporterer meieriprodukter fra Norge. MFDS krever at registreringsskjema og dokumenter videresendes av Mattilsynet, ikke virksomheten selv. Det er Hovedkontoret, seksjon eksport og import, som er i dialog med MFDS. Kontakt oss på internpost.eksportogimport@mattilsynet.no dersom du ikke vet om din virksomhet må registreres

Følgende dokumenter må sendes til Mattilsynet for registrering av virksomhet som ikke har eksportert tidligere:

MFDS vurderer søknaden og om virksomheten din blir registrert. Mattilsynet får tilbakemelding dersom det mangler dokumenter. MFDS kan velge å inspisere virksomheten som en del vurderingen.

Dersom virksomheten endrer navn, adresse eller godkjenningsnummer eller ikke lenger vil være registrert i systemene, må du fylle ut «Application for Registration (Updating) of Foreign Establishments» med oppdatert informasjon og sende det til Mattilsynet.

Registrering av melk og meieriprodukter til humant konsum som ikke er eksportert tidligere

Norge kan kun eksportere produkter som vi eksporterte før rutinene ble endret 4. februar 2016. Norge kan eksportere følgende produkter:

  • Processed cheese, Milk powders, Wheys, Natural cheese.

Dersom vi ønsker å eksportere andre produkter, må vi gjennom en «Import sanitation assessment», hvor Mattilsynet må søke om å få eksportere produktet. Dette innebærer et spørreskjema som Mattilsynet må fylle ut og en inspeksjon fra MFDS. Dette er svært ressurskrevende for Mattilsynet, og er ikke en prosess vi setter i gang uten et svært tydelig behov fra næringen.

Helsesertifikater

Melk og meieriprodukter til humant konsum

Sertifikatet har rekvisisjon. Rekvisisjonen må godkjennes av tilsynskontoret før sertifikatet kan utstedes. Rekvisisjonen og sertifikatet ligger ikke i Mattilsynets skjematjenester, og du må derfor fylle dem ut manuelt. Rekvisisjonen finner du som redigerbar PDF-fil i linken over. Du får sertifikatet som redigerbar PDF-fil ved å kontakte sertifikatkontoret.

Les mer om

Fant du det du lette etter?