Faktaartikkel

Eksport av melk og meieriprodukter til Taiwan

Publisert 19.08.2019     Sist endret 18.03.2020

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av melk og meieriprodukter til Taiwan.

Taiwan

Vær oppmerksom på:

Fra 1. mai 2020 er det krav om helsesertifikat ved eksport av melk og meieriprodukter til Taiwan. Mattilsynet har forhandlet frem et sertifikat som kan benyttes. Det er kun utvalgte meieriprodukter som kan eksporteres til Taiwan. Se avsnittet «Meieriprodukter som kan eksporteres til Taiwan».

Det er viktig at du er i tett dialog med importør som sitter nært matmyndighetene i eget land og som er bedre kjent med regelverket i Taiwan enn vi er.

Meieriprodukter som kan eksporteres til Taiwan

Norge kan kun eksportere meieriprodukter som vi eksporterte før de nye kravene ble innført 1. januar 2018. Meieriprodukter med følgende HS-koder kan eksporteres til Taiwan (engelsk utdrag fra TFDA):

  • 040221:

- Milk, goat's and sheep's, in powder, of a fat content, by weight, exceeding 1.5%, not containing added sugar or other sweetening matter

- Other milk and cream, in powder, granule or other solid form, of a fat content, by weight, exceeding 1.5%, not containing added sugar or other sweetening matter

  • 040291:

- Condensed milk, not containing added sugar or other sweetening matter

- Milk, evaporated, not containing added sugar or other sweetening matter

- Cream, evaporated or sterilized, not containing added sugar, or other sweetening matter

- Other milk and cream, not containing added sugar or other sweetening matter

  • 040410:

- Whey and modified whey, not concentrated, whether or not containing added sugar or other sweetening matter

- Whey and modified whey, concentrated, whether or not containing added sugar or other sweetening matter, not elsewhere specified or included

  • 040690:

- Other cheese

Fra 1. mai 2020 kreves det sertifikat ved eksport av disse produktene. Før dette kunne produktene eksporteres uten helsesertifikat, selv om vi likevel anbefalte å søke om sertifikat for varene. Mattilsynet har forhandlet frem et sertifikat som kan benyttes. Dette finner du under «Helsesertifikater».

Mattilsynet må søke om godkjenning ved eksport av meieriprodukter som ikke er eksportert tidligere. Dette innebærer at Mattilsynet må sende dokumentasjon om tilsynssystemet vårt til Taiwan og kan innebære en inspeksjon fra TFDA. Dette er svært ressurskrevende, og er ikke er prosess vi setter i gang uten et tydelig behov fra næringen.

Helsesertifikater

Melk og meieriprodukter

Det er kun utvalgte meieriprodukter som kan eksporteres til Taiwan. Se avsnittet «Meieriprodukter som kan eksporteres til Taiwan» over.

Sertifikatet har rekvisisjon. Rekvisisjonen må godkjennes av tilsynskontoret før sertifikatet kan utstedes. Rekvisisjonen finner du som redigerbar PDF-fil i linken over. Du får sertifikatet som redigerbar PDF-fil ved å kontakte sertifikatkontoret

Fant du det du lette etter?