Faktaartikkel

Eksport av melk og meieriprodukter til Taiwan

Publisert 19.08.2019     Sist endret 19.08.2019

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av melk og meieriprodukter til Taiwan.

Vær oppmerksom på:

Myndighetene i Taiwan (Taiwan Food and Drug Administration – TFDA) innfører nye krav for import av melk og meieriprodukter. Dette medfører at vi kun kan eksportere produkter som vi har eksportert tidligere. Vi er også informert om at det kommer et krav om helsesertifikat ved eksport av meieriprodukter til Taiwan. Mattilsynet har forhandlet frem et sertifikat som kan benyttes. Det er viktig at du er i tett dialog med importør som sitter nært matmyndighetene i eget land og som er bedre kjent med regelverket i Taiwan enn vi er.

Nye krav for eksport av melk og meieriprodukter til Taiwan

Norge kan kun eksportere meieriprodukter som vi eksporterte før de nye kravene ble innført 1. januar 2018. Meieriprodukter med følgende HS-koder kan eksporteres til Taiwan (engelsk utdrag fra TFDA):

  • 040221:

- Milk, goat's and sheep's, in powder, of a fat content, by weight, exceeding 1.5%, not containing added sugar or other sweetening matter

- Other milk and cream, in powder, granule or other solid form, of a fat content, by weight, exceeding 1.5%, not containing added sugar or other sweetening matter

  • 040291:

- Condensed milk, not containing added sugar or other sweetening matter

- Milk, evaporated, not containing added sugar or other sweetening matter

- Cream, evaporated or sterilized, not containing added sugar, or other sweetening matter

- Other milk and cream, not containing added sugar or other sweetening matter

  • 040410:

- Whey and modified whey, not concentrated, whether or not containing added sugar or other sweetening matter

- Whey and modified whey, concentrated, whether or not containing added sugar or other sweetening matter, not elsewhere specified or included

  • 040690:

- Other cheese

Disse produktene kan eksporteres uten helsesertifikat. Vi anbefaler likevel at du søker om sertifikat for varene. Mattilsynet har forhandlet frem et helsesertifikat som kan benyttes ved eksport av melk og meieriprodukter til Taiwan. Dette finner du under «Helsesertifikater». Dersom varene avvises av importlandet eller ønskes returnert av andre årsaker, vil du ikke få varene tilbake til Norge uten at du har et sertifikat som ble utstedt før varene forlot Norge.

TFDA har informert oss om at de vil kreve dette helsesertifikatet for eksport av disse varene etter hvert.

Mattilsynet må søke om godkjenning ved eksport av meieriprodukter som ikke er eksportert tidligere. Dette innebærer at Mattilsynet må sende dokumentasjon om tilsynssystemet vårt til Taiwan og kan innebære en inspeksjon fra TFDA. Dette er svært ressurskrevende, og er ikke er prosess vi setter i gang uten et tydelig behov fra næringen.

Helsesertifikater

Melk og meieriprodukter

Det er kun utvalgte meieriprodukter som kan eksporteres til Taiwan. Se avsnittet om «Nye krav for eksport av melk og meieriprodukter til Taiwan» over.

Sertifikatet har rekvisisjon. Rekvisisjonen må godkjennes av tilsynskontoret før sertifikatet kan utstedes. Rekvisisjonen finner du som redigerbar PDF-fil i linken over. Du får sertifikatet som redigerbar PDF-fil ved å kontakte sertifikatkontoret

Fant du det du lette etter?