Faktaartikkel

Eksport av varer fra Norge til Storbritannia

Publisert 10.10.2019     Sist endret 04.09.2023

Storbritannia stiller krav om helsesertifikat, importmeldinger og grensekontroll ved import av ulike varer og dyr fra Norge.

VIKTIG MELDING:

Storbritannia har nå publisert endelig versjon av Border Target Operating Model.

Fristen for krav om helsesertifikater for produkter kategorisert som medium risiko er utsatt til 31. januar 2024.

Britiske myndigheter inviterer til onlinemøter de neste ukene. Se mer informasjon og registreringsmuligheter: The BTOM: What are the SPS Border Controls?

Storbritannia tillater ikke import av produkter fra hjortedyr fra Norge f.o.m. 23.06.23

Storbritannia har informert Mattilsynet om at de ikke tillater import av produkter fra hjortedyr fra Norge på grunn av utbruddet av skrantesyke. Importstansen gjelder fra 23. juni 2023 for følgende produkter:

  • Urin lokkemiddel avledet/produsert fra hjortedyr
  • Levende hjortedyr
  • Fersk hjorteviltkjøtt

Britiske myndigheter opplyser om at de vil revurdere beskyttelsestiltaket dersom situasjonen i Norge endrer seg.

Storbritannias nye Border Target Operating Model

Storbritannia har publisert endelig versjon av Border Target Operating Model for import av levende dyr, avlsprodukter, produkter av animalsk opprinnelse som sjømat, landbruksprodukter, animaliebiprodukter, samt planter og planteprodukter.

Fra 31. januar 2024 er det planlagt å innføre helsesertifikater for produkter som kategoriseres som middels risiko. Det er allerede innført sertifikatkrav for produkter kategorisert med høy risiko, slik som levende dyr og avlsprodukter.

Se oversikt over risikokategorier og utfyllende liste med søkbare HS-koder.

Viktige kilder for mer informasjon:

Nye krav om helsesertifikater fra Norge til Storbritannia

Den nye Border Target Operating Model vil medføre krav om nye, og endringer i eksisterende, helsesertifikater fra Norge til Storbritannia. Mattilsynet jobber med å lage nye og oppdatere eksisterende sertifikatmaler for eksport til Storbritannia. Informasjon om ferdige sertifikatmaler publiseres på denne siden etter hvert som de ferdigstilles.

Ved eksport til Storbritannia er det britiske myndigheter som bestemmer hvilke krav som skal oppfylles for ulike produkter. Britiske myndigheter har publisert et stort antall ulike modellsertifikater for ulike produkter. Kravene til ulike produktene er gitt i det aktuelle sertifikatet.

Du kan lese mer om hvilke modellsertifikat som kreves for ulike produkter her: Health certificates for animal and animal product imports to Great Britain.

Vær oppmerksom på at de britiske modellsertifikatene ikke kan benyttes direkte fra nettsidene til britiske myndigheter.

Kontakt importør på britisk side dersom du er usikker på hvilke modellsertifikat som er korrekt for ditt produkt.

Oversikt over norske sertifikatmaler til Storbritannia

Nedenfor finner du informasjon om de sertifikatene Mattilsynet kan utstede per i dag.

Fisk og sjømat - se egen side

Levende fisk og avlsprodukter fra fisk:

Det er begrensinger for bruk av dette sertifikatet på grunn av fiskehelsekrav. Før eksport må derfor Mattilsynets avdelingskontor som har tilsynsansvar for virksomheten kontaktes, for å avklare om kravene kan oppfylles.

Sertifikatet ligger ikke i Mattilsynets skjematjenester, og du må derfor fylle den ut manuelt. Du får sertifikatet som redigerbar PDF-fil ved å kontakte avdelingskontoret.

Levende dyr og avlsprodukter fra dyr

Kjæledyr

Kommersiell eksport av hunder, katter og ildere fra EU/EØS:

Levende hest

Kontakt ditt nærmeste Mattilsynskontor. Se informasjon om krav for levende hest fra Norge: Import live animals and germinal products from the EU to Great Britain.

Melk og meieriprodukter

Sertifikatene for melk og meieriprodukter er under revidering.

Meieriprodukter:

Råmelk fra tredjeland til viderebehandling før humant konsum:

Meieriprodukter av råmelk til humant konsum, fra tredjeland:

Kjøtt og kjøttprodukter

Informasjon kommer

Egg og eggprodukter

Informasjon kommer

Animaliebiprodukter

Informasjon kommer

Økologiske produkter

I 2023 er det ingen krav til spesifikke økologisertifikater ved eksport av økologiske varepartier fra Norge til Storbritannia. Fra 2024 kan det komme krav om at slike varepartier skal ledsages av et spesifikt importsertifikat («GB COI»).

Handel via Storbritannia til EU-stat, inkludert Nord Irland, eller annet tredjeland (triangular trade) for produkter der helsesertifikat innføres 31. oktober 2023

Selv om Storbritannia ikke krever helsesertifikat før 31.oktober 2023, kan det i noen tilfeller være behov for dokumentasjon fra norske myndigheter. Vi har sett at slik dokumentasjon kreves av britiske myndigheter når norske varer eksporteres via Storbritannia til EU-land, inkludert Nord-Irland, eller annen tredjestat. Vi oppfordrer eksportør til å ha tett dialog med britisk importør ved slik handel.

Mattilsynet kan i slike tilfeller utstede en erklæring som bekrefter at produksjonsvirksomheten er godkjent av Mattilsynet, hvilke godkjenningskategorier virksomheten har, og at varene er produsert i henhold til hygieneregelverket. Erklæringen er gyldig i 6 mnd.

Erklæringen skal fylles ut av virksomheten som produserer varene eller av eksportøren i samarbeid med virksomheten. Ferdig utfylt erklæring sendes til Mattilsynets avdeling som har tilsynsansvar for virksomheten, der erklæringen stemples og signeres. Utstedelse av slik erklæring er gebyrbelagt.

Erklæringen finner du her: 1.2.323 Storbritannia, erklæring, godkjenning av virksomhet, engelsk.

I feltet «Type of operation» skal det legges inn den eller de kodene virksomheten er godkjent for, f.eks. FFPP-S (Slaughtering of marine fish). Du finner kodene her: Godkjente produkter og virksomheter.

Fant du det du lette etter?