Faktaartikkel

Eksport av varer fra Norge til Storbritannia

Publisert 10.10.2019     Sist endret 21.02.2023

Storbritannia stiller krav om helsesertifikat, importmeldinger og grensekontroll ved import av ulike varer og dyr fra Norge.

Oppdaterte datoer for krav til helsesertifikater og grensekontroll

Fra 1. januar 2022 er det krav til britisk importør om varsling av import av alle grensekontrollpliktige partier (pre-notification) i det britiske meldesystemet IPAFFS. Fra slutten av 2023 vil britiske myndigheter innføre krav om helsesertifikat og grensekontroll ved import av alle grensekontrollpliktige produkter. Dette inkluderer kjøtt og kjøttprodukter, visse animaliebiprodukter, visse planter og planteprodukter, høy-risiko-matvarer av ikke-animalsk opprinnelse, meieriprodukter, sjømat og sammensatte produkter.

Fra slutten av 2023 vil britiske myndigheter innføre krav om helsesertifikat og grensekontroll ved import av alle grensekontrollpliktige produkter. Dette inkluderer kjøtt og kjøttprodukter, visse animaliebiprodukter, visse planter og planteprodukter, høy-risiko-matvarer av ikke-animalsk opprinnelse, meieriprodukter, sjømat og sammensatte produkter.

Vi oppfordrer eksportører til å ha tett kontakt med sine importører i Storbritannia om krav, rutiner og helsesertifikater. Informasjonen fra Mattilsynet her er generell, og eksportører har selv ansvar for å gjøre seg kjent med og oppfylle kravene som Storbritannia innfører.

Viktige kilder for mer informasjon:

Helsesertifikater for sjømat, meieriprodukter, kjøttprodukter, animaliebiprodukter og andre produkter av animalsk opprinnelse fra Norge til Storbritannia innføres i slutten av 2023

Mattilsynet jobber med å lage sertifikatmaler som kan benyttes ved eksport av slike varer til Storbritannia. Informasjon om ferdige sertifikatmaler publiseres på denne siden etter hvert som de ferdigstilles.

Ved eksport til Storbritannia er det britiske myndigheter som bestemmer hvilke krav som skal oppfylles for ulike produkter. Britiske myndigheter har publisert et stort antall ulike modellsertifikater for ulike produkter. Kravene til ulike produktene er gitt i det aktuelle sertifikatet.
Du kan lese mer om hvilke modellsertifikat som kreves for ulike produkter her: Health certificates for animal and animal product imports to Great Britain.

Vær oppmerksom på at de britiske modellsertifikatene ikke kan benyttes direkte fra nettsidene til britiske myndigheter.

Kontakt importør på britisk side dersom du er usikker på hvilke modellsertifikat som er korrekt for ditt produkt.

Helsesertifikater for levende dyr og avlsprodukter fra Norge til Storbritannia ble innført 1. januar 2021

Under finner du informasjon om de sertifikatmalene vi nå kan utstede for levende dyr og avlsprodukter.

Storbritannia innførte også krav om helsesertifikat for produkter av animalsk opprinnelse med beskyttelsestiltak, men Mattilsynet har ikke informasjon om at dette berører norske produkter.

Kontakt et av Mattilsynets avdelingskontorer dersom du som eksportør har behov for andre sertifikater enn de som til nå er gitt informasjon om under.

Oversikt norske sertifikatmaler til Storbritannia

Fisk og sjømat - se egen side

Melk og meieriprodukter

Meieriprodukter:

Råmelk fra tredjeland til viderebehandling før humant konsum:

Meieriprodukter av råmelk til humant konsum, fra tredjeland:

Sertifikatene har rekvisisjon. Rekvisisjonen må godkjennes før sertifikatet kan utstedes. Rekvisisjonen og sertifikatet ligger ikke i Mattilsynets skjematjenester, og du må derfor fylle dem ut manuelt. Rekvisisjonen finner du som redigerbar PDF-fil i linkene over. Du får sertifikatet som redigerbar PDF-fil ved å kontakte et av Mattilsynets sertifikatkontor.

Kjøtt og kjøttprodukter

Informasjon kommer

Egg og eggprodukter

Informasjon kommer

Animaliebiprodukter

Informasjon kommer

Handel via Storbritannia til EU-stat, inkludert Nord Irland, eller annet tredjeland (triangular trade) for produkter der helsesertifikat innføres 1. juli 2022

Selv om Storbritannia ikke krever helsesertifikat før 1. juli 2022, kan det i noen tilfeller være behov for dokumentasjon fra norske myndigheter. Vi har sett at slik dokumentasjon kreves av britiske myndigheter når norske varer eksporteres via Storbritannia til EU-land, inkludert Nord-Irland, eller annen tredjestat. Vi oppfordrer eksportør til å ha tett dialog med britisk importør ved slik handel.

Mattilsynet kan i slike tilfeller utstede en erklæring som bekrefter at produksjonsvirksomheten er godkjent av Mattilsynet, hvilke godkjenningskategorier virksomheten har, og at varene er produsert i henhold til hygieneregelverket. Erklæringen er gyldig i 6 mnd.

Erklæringen skal fylles ut av virksomheten som produserer varene eller av eksportøren i samarbeid med virksomheten. Ferdig utfylt erklæring sendes til Mattilsynets avdeling som har tilsynsansvar for virksomheten, der erklæringen stemples og signeres. Utstedelse av slik erklæring er gebyrbelagt.

Erklæringen finner du her: 1.2.323 Storbritannia, erklæring, godkjenning av virksomhet, engelsk.

I feltet «Type of operation» skal det legges inn den eller de kodene virksomheten er godkjent for, f.eks. FFPP-S (Slaughtering of marine fish). Du finner kodene her: Godkjente produkter og virksomheter.

Helsesertifikatene som ble innført 1. januar, og som kan utstedes fra Mattilsynet

Levende fisk og avlsprodukter fra fisk: 11.1.318 Storbritannia, helsesertifikat, levende fisk og rogn, engelsk.

Det er begrensinger for bruk av dette sertifikatet på grunn av fiskehelsekrav. Før eksport må derfor Mattilsynets avdelingskontor som har tilsynsansvar for virksomheten kontaktes, for å avklare om kravene kan oppfylles.

Sertifikatet ligger ikke i Mattilsynets skjematjenester, og du må derfor fylle den ut manuelt. Du får sertifikatet som redigerbar PDF-fil ved å kontakte avdelingskontoret.

Levende østers: Mattilsynet har pr. dags dato ikke helsesertifikat for eksport av levende østers til utsett.

Levende dyr og avlsprodukter fra dyr

Kjæledyr

Kommersiell eksport av hunder, katter og ildere fra EU/EØS:

Levende hest

Kontakt ditt nærmeste Mattilsynskontor. Du finner informasjon om krav for levende hest fra Norge på siden Import or move live animals, germinal products, animal by-products and high risk food and feed not of animal origin.

Melding i IPAFFS, importørens ansvar

Britiske importører skal melde fra om import, såkalt «pre-notification», i det britiske meldesystemet IPAFFS.

Melding i IPAFFS innføres på ulike tidspunkter for ulike varekategorier:

  • For levende dyr, avlsprodukter og animaliebiprodukter med høy risiko, ble melding i IPAFFS innført 1. januar 2021.
  • For de fleste varer av animalsk opprinnelse, slik som sjømat, meieriprodukter og kjøttprodukter, innføres melding i IPAFFS 1. januar 2022.

Merk at for levende dyr og avlsprodukter skal helsesertifikatet fra Norge oppgi såkalt «unique notification number», forkortet til UNN. UNN lages i IPAFFS. Norsk eksportør må derfor få oppgitt UNN fra britisk importør før helsesertifikatet utstedes fra Mattilsynet. Kravet om UNN i helsesertifikater for levende dyr og avlsprodukter faller bort fra 1. januar 2022.

Du kan lese mer om IPAFFS her: Import of products, animals, food and feed system (IPAFFS).

Du kan lese mer om grensekontroll for varer i Storbritannia og oversikt over grensekontrollstasjoner i Storbritannia her: UK border control posts: animal and animal product imports.

Vær også oppmerksom på

For noen kategorier animaliebiprodukter gir Storbritannia tilleggskrav, bl.a. kreves det forhåndsgodkjenning fra Department for Environment, Food & Rural Affairs og krav til handelsdokument. Du kan lese mer om slike tilleggskrav her: Import or move live animals, germinal products, animal by-products and high risk food and feed not of animal origin.

Produsenter av flaskevann som omsetter eller skal omsette i UK, med unntak av i Nord-Irland, må søke om ny godkjenning, se mer informasjon ved å følge denne lenken: Recognising and selling natural mineral water inside and outside the UK - GOV.UK (www.gov.uk).

Storbritannia har innført krav ved direktelandinger av fisk, som blant annet omfatter varsling og import via utpekt havn. Du kan lese mer om dette her: Importing or moving fish to the UK.

Krav om fangstsertifikat som vil gjelde fra 1. januar ligger under Fiskeridirektoratets ansvarsområde. Du kan lese mer om fangstsertifikat her: Brexit informasjon - nytt fangstsertifikat til Storbritannia.

Såkalt «Storage document» og «Processing statement» hentes fra Catch Certificate, og ikke hos Mattilsynet.

Fant du det du lette etter?

Les merLes mer