Faktaartikkel

Mattilsynets digitale satsinger på eksportområdet

Publisert 31.05.2022     Sist endret 17.02.2022

Mattilsynet er i gang med å utvikle et nytt system som digitaliserer og automatiserer prosessen for utstedelse av eksportsertifikater. Det langsiktige målet er å utveksle data elektronisk med eksportland gjennom e-Cert.

Se lanseringen av ny eksportløsning

Mattilsynet utvikler en ny eksportløsning som digitaliserer og automatiserer utstedelsen av helsesertifikatene.

Onsdag 25. mai 11.30 lanserte vi første fase når det mest brukte sertifikatet kommer over i den nye eksportløsningen.

Du kan se lanseringen her.

Den norske eksporten er stor, økende og foregår døgnet rundt. Med eksport menes varepartier som går til land utenfor EU. Mer eller mindre alle eksportpartier som går til land utenfor EU/EØS-området må ha et sertifikat utstedt av Mattilsynet. 

I 2022 forventer Mattilsynet å utstede rundt 100.000 eksportsertifikater; en økning på ca. 40.000 fra 2020. I verdi og antall sertifikater er sjømateksporten klart størst med verdi på 51 milliarder kroner (2021). 

Internasjonalt er det en sterkt økende trend i å utveksle sertifikatinformasjonen elektronisk, enten i form av e-Cert eller i annet elektronisk format.

- Det er viktig å ta del i utviklingen slik at norske eksportnæringer ikke mister sine ledende posisjoner og lar andre land legge premissene for hvordan handelen skal foregå, sier Elisabeth Wilmann, direktør for Avdeling juridisk og internasjonalt samarbeid i Mattilsynet.  

Automatisering og elektronisk utveksling

For å følge den internasjonale trenden og tilpasse oss bedre brukernes behov, må Mattilsynet skape nødvendig fleksibilitet og effektivitet i sertifikatutstedelsesprosessen.

- Mattilsynet har derfor valgt automatisering av sertifikatutstedelsen og elektronisk utveksling av sertifikater som sine strategiske satsningsområder, sier Wilmann.

Satsningsområdene er konkretisert i to langsiktige mål:

1. Innen 2028 skal 80% av sertifikatene som Mattilsynet utsteder være automatisert og tilrettelagt for elektronisk utveksling 

For sertifikater som ikke krever fysisk inspeksjon av hvert eneste parti, innebærer det bl.a. at eksportørene kan

  • sende sertifikatsøknaden direkte fra egne fagsystemer eller gjennom en brukervennlig søknadsportal
  • få umiddelbare svar på søknaden
  • hente ferdigutskrevet sertifikat en halvtime etter at søknaden er blitt godkjent

2. Innen 2028 skal 50% av sertifikatene Mattilsynet utsteder for fersk laks og ørret utveksles elektronisk

Elektronisk utveksling vil sørge for tryggere overføring av sertifikater mellom myndighetene, og dermed redusere sjansen for forfalskning. Det vil også redusere tiden betraktelig for å produsere og/eller erstatte sertifikater siden det er mulig med umiddelbar kobling til importlandets myndigheter.

Eksportørene vil i de fleste tilfeller kunne gjennomføre hele sertifikatprosessen gjennom sine fagsystemer, uten å måtte hente sertifikater fysisk på et Mattilsyn-kontor.

Leveranser allerede i 2022

Mattilsynet har brutt ned de langsiktige målene til mer kortsiktige mål, og mål for 2022 er: 

Satsningsområde 1: Automatisering av sertifikatutstedelsen 

  • Mål: Minst ett sertifikat skal kunne gå gjennom et automatisert løp i ny løsning
  • Frist: Første halvår 2022.

Satsningsområde 2: Elektronisk utveksling av sertifikater

  • Mål: Starte forhandlinger om å utveksle minst ett elektronisk sertifikat
  • Frist: Løpende arbeid 2022

Eget produktteam

Mattilsynet har opprettet et fast produktteam som skal jobbe for å nå målene. Teamet er tverrfaglig og består av spesialister innenfor eksportarbeidet, forhandlinger, digitalisering og utvikling.

- Produktteamet har helhetlig ansvar for utvikling og forvaltning av de digitale løsningene innenfor sitt område og jobber tett med brukerne av de tjenestene den utvikler, sier Wilmann. 

Teamet samarbeider med næringsaktører og offentlige aktører innen kunnskap, data og teknologi for å levere sammenhengende tjenester. Bransjeorganisasjoner og fagsystemleverandører er koblet på teamets arbeid i samarbeid med OPS sjømat. 

Produktteamet er forankret i to av Mattilsynets avdelinger: Avdeling utvikling og Avdeling juridisk og internasjonalt arbeid. Kontaktpersonen er Maria Buskoven, som er produkteier.

Fant du det du lette etter?