Veiledere

Publisert 15.02.2021     Sist endret 24.03.2023

Veiledere til regelverk

Tabell over veiledere til regelverk
Tittel Publisert Type

Regelverksveileder for genmodifiserte næringsmidler og fôrvarer 17.12.2014 PDF
Leseveileder for forskrifter som regulerer regelverket for genmodifisering 17.10.2012 PDF