Veiledere

Publisert 02.12.2019     Sist endret 11.03.2020

Veiledere til regelverk

Tabell over veiledere til regelverk
Tittel Publisert Type

Regelverksveileder for genmodifiserte næringsmidler og fôrvarer 29.01.2013 PDF
Leseveileder for forskrifter som regulerer regelverket for genmodifisering 17.10.2012 PDF