Veiledere


Publisert 16.10.2012 | Sist endret 06.09.2017

Veiledere til regelverk

Tabell over veiledere til regelverk
Tittel Publisert Type

Regelverksveileder for genmodifiserte næringsmidler og fôrvarer PDF
Leseveileder for forskrifter som regulerer regelverket for genmodifisering PDF