Bruker du tollager?

Publisert 30.09.2014     Sist endret 30.09.2014

Når du importerer animalske produkter som kjøtt, melk, ost, egg og honning, må disse alltid gjennomgå veterinær grensekontroll hos Mattilsynet og være godkjent for fri omsetning før de settes på tollager.

Dette gjelder også i tilfeller der tolldeklareringen er utsatt.

Varene som er omfattet av dette er animalske produkter som kjøtt, melk, ost, egg, honning, noen typer kjæledyrfôr, tyggebein o.l. som importeres fra tredjestater (land utenfor EU/EØS).

Her ser du når varene kan legges på tollager:

Hvor kommer varen fra? Veterinær grensekontroll Tollager
Produsert i EU/EØS Ingen veterinær grensekontroll Kan legges direkte på norsk tollager
Importert fra tredjeland til EU/EØS, kontrollert på veterinær grensekontrollstasjon i EU/EØS Krav om veterinær grensekontroll på grensen til EU/EØS og godkjenning for fri omsetning Kan deretter legges på norsk tollager
Importert fra tredjeland direkte til Norge Krav om veterinær grensekontroll på grensen til Norge og godkjenning for fri omsetning Kan deretter legges på norsk tollager

 

Dersom du er usikker på om varen du skal importere er grensekontrollpliktig, kan du se om varen er listet opp i

som finnes i Forskrift om hvilke levende dyr og animalske produkter mv. som skal underkastes veterinær grensekontroll

Du kan også ta kontakt med en av Mattilsynets grensekontrollstasjoner.

Fant du det du lette etter?