Kunngjøring

Ending av reglene om informasjonsstyringssystemet for offentlig kontrol (IMSOC) - endring av forordning (EU) 2019/1715

Publisert 06.10.2021     Sist endret 06.10.2021

Det er gjort endringer i reglene for informasjonsstyringssystemet for offentlig kontrol (IMSOC). Endringene omfatter at nye systemer tas inn i plattformen (ADIS og EUROPHYT), samt at begrepsbruken justeres og at det legges til rette for en fremtidig bruk av elektroniske sertifikater og innførselsdokumenter.

Den 1. oktober 2021 fastsatte Mattilsynet en endringsforskrift som gjennomfører forordning (EU) 2021/547 om endring av forordning (EU) 2019/1715 om offentlig kontroll - IMSOC, som trer i kraft straks.

Grunnrettsakten, forordning (EU) 2019/1715, stiller krav til IMSOC plattformen: hvordan den skal fungere og hvilke systemer som denne plattformen skal inneholde. Plattformen dekker de eksisterende systemene TRACES (importmeldesystem), iRASFF (RASFF og AAC). IMSOC skal sikre at brukerne har disse systemene på ett sted, som igjen skal bidra til bedre samhandling og bedre flyt av forsendelser med produkter og dyr.

Endringene i forbindelse med forordning (EU) 2021/547:

  • Tilknytning til ADIS (dyresykdommer), her sikres det en kobling mellom ADIS og TRACES, som bidrar til at nødvendig informasjon kan deles mellom disse systemene i IMSOC.
  • Tilknytning til EUROPHYT (planter), som går via TRACES-systemet.
  • Regler for elektroniske sertifikater tas inn for å forberede regelverket for bruk av elektroniske sertifikater og elektronisk innførselsdokument (CHED).
  • Justering av begrepsbruk. Begrepet "food fraud" (matsvindel) endres til "fraud" (svindel) for å bruke samme begrep som kontrollforordningen (2017/625). Begrepet "risiko" er også justert for å sikre enhetlighet med kontrollforordningen.

Hoveddelen av endringene trer i kraft i norsk rett straks.

Endringer til 2019/1715 art. 30 og opphevelsen av art. 31 og 33 (reglene om EUROPHYT) trer i kraft først 1. desember 2021.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med Mattilsynets lokalt på telefon 22 40 00 00 ved spørsmål om IMSOC og forordning 2019/1715.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med Mattilsynets lokalt på telefon 22 40 00 00 ved spørsmål om IMSOC og forordning 2019/1715.