Regelverksprosess

Endring av forskrift 9. mars 2020 nr. 715 om offentlig kontroll – IMSOC – forordning (EU) 2019/1715

Publisert 02.03.2021     Sist endret 02.03.2021

EUs nye kontrollforskrift for offentlig kontroll, forordning (EU) 2017/625 (OCR), gir hovedrammene for grensekontrollen og reglene for bruk av en felles plattform for systemene knyttet til importregelverket og oppfølgning av forsendelser (IMSOC). Nærmere regler knyttet til IMSOC plattformen er gitt i forordning (EU) 2019/1715, som er gjennomført i norsk rett i forskrift 9. mars 2020 nr. 715 om offentlig kontroll – IMSOC – forordning (EU) 2019/1715.

Forordning (EU) 2019/1715 stiller opp reglene for IMSOC-plattformen, hvordan den skal fungere og hvilke systemer som denne plattformen skal inneholde. Plattformen dekker de eksisterende systemene TRACES (importmeldesystem), iRASFF (RASFF og AAC), og det gjøres nå forberedelser til at systemene for ADIS (dyresykdommer) og EUROPHYT (plantehelse) tas inn i plattformen.

Endringsrettsakten, som nå høres, inneholder følgende hovedelementer

  • tilknytning av ADIS (dyresykdommer) til IMSOC,
  • tilknytning av EUROPHYT (planter) til IMSOC,
  • regler for bruk av elektroniske sertifikater og innførselsdokument (CHED),
  • justering av begrepsbruk

Hoveddelen av endringene vil tre i kraft 21. april 2021. Endringen til 2019/1715 art. 30 og opphevelsen av art. 31 og 33 (reglene om EUROPHYT) trer i kraft først 1. desember 2021.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

 

Høringsfrist 09.04.2021
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ian Christian Burman, seniorrådgiver, seksjon eksport og import, tlf. 22 77 83 02