Regelverksprosess

Endring av kontrollfrekvenser for sammensatte produkter

Publisert 21.06.2022     Sist endret 21.06.2022

EUs nye kontrollforskrift for offentlig kontroll, forordning (EU) 2017/625 (OCR), gir hovedrammene for grensekontrollen. Nærmere regler knyttet til frekvensene for identitets- og fysisk kontroll av levende dyr og animalske produkter, inkludert sammensatte produkter, som er gjennomført i norsk rett i forskrift 9. mars 2020 nr. 708 om offentlig kontroll – generelle regler for grensekontroll forordning (EU) 2019/2123, forordning (EU) 2019/2126, forordning (EU) 2019/2129 og forordning (EU) 2019/2130.

Forordning (EU) 2019/2129 vedlegg I stiller opp frekvensene for identitets- og fysisk kontroll av levende dyr og animalske produkter. Her er det gjennomgående 100 % identitetskontroll, og varierende frekvens på den fysiske kontrollen knyttet til risikoen ved dyrene og de animalske produktene.

Forordning (EU) 2021/2141 endrer vedlegg I til forordning (EU) 2019/2129, når det gjelder frekvensen på den fysiske kontrollen på sammensatte produkter. Her endres frekvensene for den fysiske kontrollen for sammensatte produkter som er omfattet av 2019/625 art. 12(2)(c). Frekvensen for disse sammensatte produkter settes til 5 %. De andre kontrollfrekvensene er uendret.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

 

Høringsfrist 01.08.2022
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ian Christian Burman, seniorrådgiver, seksjon grensekontroll og kriminalitet, tlf. 22 77 83 02.