Regelverksprosess

Endring av reglene om gjeninnførsel, og endring i unntakene fra grensekontroll

Publisert 21.06.2022     Sist endret 21.06.2022

EUs nye kontrollforskrift for offentlig kontroll, forordning (EU) 2017/625 (OCR), gir hovedrammene for grensekontrollen. Nærmere regler knyttet til unntak fra den pliktige kontrollen ved grensen er regulert av forordning (EU) 2019/2122. Denne forordningen endres av forordning (EU) 2021/2089, som nå høres. Rettsakten 2019/2122 er ikke tatt inn i EØS-avtalen og norsk rett per tid.

Forordning (EU) 2019/2122 stiller opp unntak fra kravene om at alle forsendelser omfattet av OCR art. 47(1) skal innom en grensekontrollstasjon for kontroll før de kan komme inn i EØS-området og slippes ut på markedet. Rettsakten er rettet mot forskningsmateriale av forskjellig slag, skipsforsyninger, håndkjøtt, postforsendelser og kjæledyr (ikke kommersiell transport).

Endringsrettsakten, forordning (EU) 2021/2089, gir flere presiseringer og oppdateringer til regelverkshenvisninger i forordning (EU) 2019/2122. Videre justeres artikkel 4 med en utvidelse av unntaket for forskningsmateriell og til analyse, samt krav til hvilke dokumenter som skal følge disse forsendelsene, og godkjenningen som medlemsstaten gir for innførselen av disse forsendelsene. Vedleggene II og III endres også for å oppdatere plakatene som beskriver unntaksreglene. Dette er koblet opp mot Brexit og Nord-Irland.

Rettsakten gjør også en endring til forordning (EU) 2019/2074 som omfatter gjeninnførsel av myndighetsavviste forsendelser, der det er behov til å oppdatere regelverkshenvisninger til de nye rettsaktene på dette området, henholdsvis forordning (EU) 2021/632 og forordning (EU) 2021/630.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

 

 

Høringsfrist 01.08.2022
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ian Christian Burman, seniorrådgiver, seksjon grensekontroll og kriminalitet, tlf. 22 77 83 02.