Kunngjøring

Endring av reglene om import av frukt, grønnsaker og nøtter fra tredjestater - endring av forordning (EU) 2019/1793

Publisert 16.11.2021     Sist endret 16.11.2021

Det er gjort endringer i reglene for importkontrollen av ikke animalske produkter. Endringen gjelder nye produkter inn og ut av listen i vedlegg I, endrede kontrollfrekvenser for produkter i vedlegg I og II, produktgruppen for hasselnøtter fra Georgia justeres, og okra fra India må undersøkes for etylenoksid. Det gjøres også noen tekniske endringer til kontrollregelverket i art. 1, 2, 8, 12 og 14, samt teksten i vedleggene. Endringene trer i kraft 23. november 2021.

Den 8. november 2021 fastsatte Mattilsynet en endringsforskrift som gjennomfører forordning (EU) 2021/1900 om endring av forordning (EU) 2019/1793 om offentlig kontroll - importkontroll av ikke animalske produkter, med ikrafttredelse 23. november 2021.

Endringene består av:

Inn på listen i vedlegg I:

 • sitroner fra Tyrkia (plantevernmidler - næringsmidler), med en kontrollfrekvens på 20 %, på grunn av flere funn de siste årene.

Ut av listen i vedlegg I:

 • pistasjnøtter fra USA (aflatoksiner - næringsmidler), på grunn av en forbedring det siste året.

Flytting av produkter mellom vedleggene:

 • sesamfrø (salmonella - næringsmidler) fra Etiopia, flyttes fra vedlegg I til vedlegg II på grunn av ingen bedring,
 • pepperfrukter (søte og annet) (aflatoksiner- næringsmidler) fra Sri Lanka, flyttes fra vedlegg I til vedlegg II på grunn av ingen bedring.

Endringer frekvens vedlegg I:

 • jordnøtter fra Brasil (plantevernmidler - næringsmidler og fôrvarer), økes fra 10 % til 20 % på grunn av flere funn det siste året,
 • hasselnøtter og avledede produkter (aflatoksiner- næringsmidler) fra Georgia, reduseres fra 50 % til 20 % på grunn av en forbedring,
 • okra fra India (plantevernmidler - næringsmidler), økes fra 10 % til 20 % på grunn av flere funn det siste året,
 • jackfrukt fra Malaysia (plantevernmidler - næringsmidler), fra 20 % til 50 % på grunn av flere funn det siste året,
 • appelsiner, mandariner, klementiner, wilkings og liknende sitrusfrukter fra Tyrkia (plantevernmidler - næringsmidler), økes fra 5 % til 20 % på grunn av flere funn det siste året,
 • pepperfrukter (søte og annet av Capsicum familien) fra Tyrkia (plantevernmidler - næringsmidler), økes fra 5 % til 20 % på grunn av flere funn det siste året,
 • pepperfrukter (annet enn søte) fra Uganda (plantevernmidler - næringsmidler), økes fra 20 % til 50 % på grunn av flere funn det siste året,
 • jordnøtter fra USA (aflatoksiner - næringsmidler og fôrvarer), økes fra 10 % til 20 % på grunn av flere funn det siste året.

Endringer frekvens vedlegg II:

 • sesamfrø (salmonella - næringsmidler) fra Sudan, økes fra 20 % til 50 % på grunn av flere funn det siste året,
 • vinblader (plantevernmidler - næringsmidler) fra Tyrkia, økes fra 20 % til 50 % på grunn av flere funn det siste året.

Andre endringer til vedlegg I:

 • okra fra India (plantevernmidler - næringsmidler), skal også undersøkes for etylenoksid,
 • endring av produktgruppen for hasselnøtter fra Georgia (aflatoksiner - næringsmidler), for å komme i samsvar med tilsvarende produktgrupper ellers i regelverket (Tyrkia og Aserbajdsjan).

Andre endringer til vedlegg II:

 • produktgruppen som omfatter jordnøtter (peanøtter) utvides til å også omfatte blandinger.

Videre endres art. 1 og 8 i forhold til ordbruken knyttet til sammensatte næringsmidler som erstattes med begrepet "næringsmiddel som inneholder to eller flere ingredienser". Ellers gis det en definisjon av "opprinnelsesstat", og de avsluttende bestemmelsene og overgangsordningene i art. 12 og 14 justeres for å ta høyde for endringene i regelverket.

Helsesertifikatet i vedlegg IV endres for å samkjøres med tilsvarende helsesertifikater som er gitt i den nye forordning (EU) 2020/2235.

I norsk rett gjennomføres forordning (EU) 2021/1900 som en endringsforskrift til forskrift 9. mars 2020 nr. 717 om offentlig kontroll - importkontroll av ikke animalske produkter - forordning (EU) 2019/1793).

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Mattilsynets avdelingskontor, telefon 22 40 00 00


Kontaktinformasjon

Mattilsynets avdelingskontor, telefon 22 40 00 00