Kunngjøring

Endring av virkeområdet til forskriften om kontroll som følge av Tsjernobyl-ulykken

Publisert 04.11.2020     Sist endret 04.11.2020

For å sikre en riktig gjennomføring av forordning (EU) 2020/1158 i norsk rett er Tsjernobyl-forskriften endret.

Den 26. oktober fastsatte Mattilsynet en redaksjonell endring av forskrift 24. august 2020 nr. 1675, som trådte i kraft samme dag.

Endringen som er gjort sikrer at den generelle adgangen for en generell kontroll for radioaktiv cesium-137 kommer klarere frem og hvilke grenseverdier som ligger til grunn for denne kontrollen.

Endringene som er gjort er:

  • tittelen på forskriften er endret for å fremheve hele virkeområdet til forskriften, alle næringsmidler og fôrvarer fra berørte stater
  • virkeområdet i § 1 første ledd til forskriften er utvidet til å omfatte adgangen til å gjøre en generell risikobasert kontroll av forsendelser med næringsmidler og fôrvarer fra statene som er nevnt i vedlegg I til rettsakten.

Kontrollregimet som forskriften § 1 annet ledd legger opp til er uendret. Det samme gjelder for unntakene fra regelverket gitt i § 1 tredje ledd.

Ta kontakt med Mattilsynet lokalt på telefon 22 40 00 00 ved spørsmål om import av ikke-animalske næringsmidler og fôrvarer som følge av ulykken ved atomkraftverket i Tsjernobyl.

Fant du det du lette etter?