Kunngjøring

Endring i listen over animalske produkter som skal kontrolleres ved en grensekontrollstasjon ved import til EØS-området

Publisert 20.06.2022     Sist endret 20.06.2022

Sukkervarer som inneholder animalske produkter og ekstrakter som inneholder animalske bestanddeler må nå kontrolleres. Endringene trer i kraft straks.

Den 2. juni 2022 fastsatte Mattilsynet en forskrift som gjennomfører forordning (EU) 2021/632 om hvilke dyr og produkter som skal kontrolleres ved en grensekontrollstasjon ved import, og forordning (EU) 2021/630 om hvilke sammensatte produkter som er unntatt fra kontroll ved en grensekontrollstasjon.

Rettsakten, forordning (EU) 2021/632, viderefører hovedinnholdet i den tidligere reguleringen av denne listen (forordning (EU) 2019/2007), med noen endringer.

Disse endringene er:

  • nye produktgrupper inn på listen:
    - sukkervarer (17.04), som inneholder animalske produkter
    - ekstrakter som inneholder animalske bestanddeler (21.01)
  • utvidet produktgruppe i det som er omfattet av 19.02.2010, presisering av at pølser er inkludert som animalsk bestanddel
  • justering av produktene omfattet av kap. 22, nye drikker som omfattes av kontrollen (alkoholholdige og alkoholfrie)
  • en mindre justering av varenummer for å ta høyde for endringer i tolltariffen (29.32.9900, 31.01 og 32.03.0000)
  • justering av opplistingen av tomme kapsler av gelatin til fôr nevnt i kap. 39
  • sammensatte produkter er nå omfattet av opplistingen av produkter.

Videre inneholder den nye forskriften også unntak fra kontroll for noen sammensatte produkter som det er knyttet liten risiko for smitte ved. Dette er regulert av forordning (EU) 2021/630, som nå også tas inn positivlisteforskriften. Dagens unntak er videreført, med en utvidelse med unntak for noen likører.

Med denne endringen er alt om grensekontrollpliktige dyr og animalske produkter samlet på samme sted, som gjør det lettere for næringen å orientere seg i regelverket. De gamle forskriftene 9. mars 2020 nr. 713 om offentlig kontroll – positivlisten 2019 – forordning (EU) 2019/2007 og 26. juni 2008 nr. 726 om hvilke sammensatte produkter som skal gjennom offentlig kontroll ved en grensekontrollstasjon, er nå opphevet og erstattet av den nye forskriften.

Endringene trådte i kraft i norsk rett den 14. juni 2022.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Mattilsynets avdelingskontor, tlf. 22 40 00 00


Kontaktinformasjon

Mattilsynets avdelingskontor, tlf. 22 40 00 00