Regelverksprosess

Forslag til forskrifter som gjennomfører utdypende regelverk til EUs nye kontrollforskrift for offentlig kontroll - del 1

Publisert 25.10.2019     Sist endret 05.12.2019

EUs nye kontrollforskrift for offentlig kontroll, forordning (EU) 2017/625 (OCR), gir hovedrammene for grensekontrollen. Kommisjonen vil i flere andre rettsakter gi nærmere utdypende regler som gir mer detalj til hovedreglene i OCR.

Kommisjonen har presentert seks rettsakter som utdyper hovedreglene om grensekontrollen gitt i OCR. Områdene for rettsaktene varierer og tenkt gjennomført i passende norske forskrifter basert på tema.

De seks rettsaktene er:

  • forordning (EU) 2019/628, sertifikater som skal følge forsendelsene
  • forordning (EU) 2019/1013, forhåndsvarsling av forsendelser
  • forordning (EU) 2019/625, hygienekrav som forsendelsene også skal oppfylle
  • forordning (EU) 2019/1014, minimumskrav til grensekontrollstasjoner m.m.
  • forordning (EU) 2019/1012, unntak fra minimumskrav til grensekontrollstasjoner
  • forordning (EU) 2019/1081, krav til trening av bemanning på grensekontrollstasjon

De tre første er av særlig interesse for næringen, mens de tre siste retter seg i hovedsak mot Mattilsynet som kompetent myndighet.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Se også regelverksprosessen

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring:

Høringen omfatter rettsakter som er allerede vedtatt i EU og det er lite påvirkningsmulighet på forskriftenes materielle innhold.

 

Høringsfrist 18.11.2019
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ian Christian Burman, seniorrådgiver, seksjon eksport og import, tlf. 22 77 83 02