Faktaartikkel

Innmelding av varer med krav til medfølgende CHED

Publisert 21.01.2013     Sist endret 15.07.2020

Import av varer med krav til medfølgende CHED (Common Health Entry Document) skal meldes i den felles EU-databasen TRACES NT. Slike varer skal ikke meldes via Mattilsynets skjematjeneste.

Ved innmelding i TRACES NT vil første del av CHED fylles ut og sendes automatisk til det innførselsstedet/grensekontrollstasjon importøren velger. Del I av CHED krever en signatur fra ansvarlig for forsendelsen. Da vi pr i dag dessverre ikke har en løsning for elektronisk signatur, må signert CHED del I leveres til valgt innførselssted innen kontrollen skal finne sted. Signert CHED kan leveres enten fysisk eller i skannet versjon pr epost. Varene skal meldes senest en arbeidsdag før varenes ankomst til innførselsstedet.

Importører som allerede bruker TRACES NT til utfylling av CHED ved import av varer som skal gjennom veterinær grensekontroll, kan benytte samme brukertilgang.

For innlogging og bruk av TRACES NT, se lenker om veiledning til TRACES.

Gå til oversikt over forskrifter med importrestriksjoner, krav om CHED og evt. andre medfølgende dokumenter og utpekte innførselssteder.

Se også:

Fant du det du lette etter?