Faktaartikkel

Importkontroll av radioaktivitet i mat og fòr

Publisert 12.02.2021     Sist endret 06.10.2021

Det er to atomulykker hvor det fortsatt er regelverk knyttet til importkontroll av mat og fòr, Tsjernobyl- ulykken i 1986 og ulykken ved atomanlegget i Fukushima i Japan i 2011. Du finner informasjon om kontrollen på denne siden.

Tsjernobylforskriften stiller krav til importkontroll av varer for radioaktivt cesium

Forskriften lister opp land som har krav om ekstra kontroll for forurensing etter Tsjernobylulykken. Det gjelder noen produkter av sopp og bær, blant annet blåbær, som skal undersøkes spesielt for cesium -137. Forsendelsene med opprinnelse i ett av landene nevnt i vedlegg I skal kontrolleres. Landene er Albania, Hviterussland, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Nord-Makedonia, Moldova, Montenegro, Russland, Serbia, Sveits, Tyrkia, Ukraina og det forente kongerike Storbritannia, unntatt Nord-Irland.

Det er risikobasert kontroll av andre varer, og grenseverdiene er 370 Bq/kg for melk, melkeprodukter og barnemat, og 600 Bq/kg for alle andre produkter. Norge er fjernet fra listen over land som er pålagt kontroll, og det er ikke lenger særskilte krav til cesium-137 i norske varer til EU.

Den spesielle kontrollen av bær og sopp skal foregå på denne måten:

Alle forsendelser av bær og sopp listet opp i vedlegg II skal forhåndsmeldes, jf. forordning (EU) 2019/1013.

Forsendelsene skal følges av et innførselsdokument (CHED – Common Health Entry Document), og grensekontrollen skal skje ved Oslo lufthavn Gardermoen, Oslo havn, Borg havn eller Larvik havn som kontrollerer ikke-animalske produkter. Alle forsendelsene skal gjennom en dokumentkontroll ved import til EU/EØS, og skal følges av et sertifikat (vedlegg III) og et analyseresultat. 20% av varene skal gjennom en identitets- og fysisk kontroll. Sertifikatet som skal følge forsendelsene finnes i forordning 2019/628. 

Importøren dekker kostnadene av kontrollen.

Unntak for små forsendelser

Det er gitt et unntak for små forsendelser under 10 kg for ferskvare og 2 kg for tørrvarer.

Dette gjelder vareprøver, lab.prøver, utstillingsvarer eller forskningsmateriale som ikke er ment for omsetning, eller forsendelser beregnet på privat bruk.

Forskrift om særlige importbetingelser for næringsmidler og fôrvarer i forbindelse med ulykken ved atomkraftverket i Tsjernobyl gjennomfører forordning (EU) 2020/1158.

Forskrift om import av varer fra Japan stiller krav til kontroll av fôrvarer og næringsmidler fra bestemte områder i Japan.

Produkter som er nevnt i vedlegg II fra hele Japan, skal følges av et sertifikat som stadfester at de ikke inneholder radioaktivt cesium. Forsendelsene fra de berørte områdene skal følges av en analyserapport som bekrefter dette sertifikatet.

Alle forsendelsene skal forhåndsmeldes og gjennomgå en dokumentkontroll. Identitetskontroll og fysisk prøvetaking gjennomføres på stikkprøvebasis.

Forsendelsene skal følges av et innførselsdokument (CHED – Common Health Entry Document), og grensekontrollen skal skje ved Oslo lufthavn Gardermoen, Oslo havn, Borg havn eller Larvik havn som kontrollerer ikke-animalske produkter. Animalske produkter skal importeres via en av Mattilsynets grensekontrollstasjoner eller et godkjent kontrollsenter.

Importøren dekker kostnadene av kontrollen.

Det er gitt noen unntak for produkter til privat bruk og produkter til forskning og vareprøver.

Forskrift om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan

Fant du det du lette etter?