Kunngjøring

Krever ekstra analyser av importerte sesamfrø fra India

Publisert 30.10.2020     Sist endret 17.11.2020

Mattilsynet har i oktober mottatt flere meldinger fra EU om funn av etylenoksid i sesamfrø med opprinnelse India. Norske importører har i henhold til matloven plikt til å stanse omsetning når det foreligger grunn til mistanke om fare for helseskadelige næringsmidler. Det er importørenes / virksomhetenes ansvar at produkter og råvarer de omsetter på det norske markedet er trygge.

Liste over produkter som tilbakekalles

Oversikt over produkter som omfattes finnes du på Matportalen. Listen oppdateres etter hvert som Mattilsynet mottar meldinger om hvilke produkter virksomhetene har trukket fra markedet

Innholdet av etylenoksid i varene vi har mottatt melding om, er langt over grenseverdien. Internasjonalt øker funnene stadig i omfang og EU/EØS har derfor nå innført strengere kontroll av sesamfrø fra India ved endring av forskrift om offentlig kontroll -importkontroll av ikke animalske produkter.

Fra 26. oktober 2020 skal alle importerte varepartier av sesamfrø fra India følges av analysesertifikat for rester av plantevernmidler.

Krever sporbar dokumentasjon fra akkrediterte laboratorier

Antallet meldinger om funn gjør at det er stor grunn til å mistenke at andre importerte partier fra India også kan ha ulovlig innhold av etylenoksid. Det medfører at importører av tilsvarende produkter må ta sitt ansvar etter matloven § 6 for å hindre at det kommer flere produkter med ulovlige råvarer på markedet.

Det vil si at de må påse at de har sporbar dokumentasjon fra akkrediterte laboratorier med anerkjente analyser på at partiene de har importert ikke inneholder etylenoksid. Dersom de ikke har slik dokumentasjon, skal de selv ta ut prøver til analyse ved et akkreditert laboratorium. Dette gjelder også for økologiske sesamfrø uten tilfredsstillende dokumentasjon. Omsetning av sesamfrøene skal stoppes inntil analysesvar er klare. I påvente av prøvesvar skal de aktuelle partiene sperres på lager og sesamfrø som er sendt ut på markedet skal tilbaketrekkes.

EU har laget en liste over laboratorier som utfører analyser av etylenoksid.

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledning

Les mer

Kontaktinformasjon

Vigdis Jenderå, seniorinspektør, seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo, region Stor-Oslo. Tlf: 22 77 91 03.


Regelverk og veiledning

Les mer

Kontaktinformasjon

Vigdis Jenderå, seniorinspektør, seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og Follo, region Stor-Oslo. Tlf: 22 77 91 03.