Kunngjøring

Nytt regelverk om kontroll i forbindelse med radioaktivitet i ikke-animalske næringsmidler og fôrvarer etter Tsjernobyl-ulykken

Publisert 25.08.2020     Sist endret 25.08.2020

På grunn av en forbedring og behovet for å oppdatere regelverket angående kontroll av produkter i forbindelse med ulykken ved atomkraftverket i Tsjernobyl i 1986 har Kommisjonen gitt en ny rettsakt for kontrollen med radioaktivitet.

Den nye rettsakten, forordning (EU) 2020/1158, erstatter forordningene 1609/2000 og 1635/2006. Rettsakten gir en bedre oversikt over hvilke produkter fra bestemte stater som skal til kontroll ved import til EØS-området.

Hovedreglene for importkontrollen etter 2020/1158 er:

  • kontrollreglene gjelder kun for bestemte produkter: bær fra familien Vaccinium og sopp, som er listet opp i vedlegg II til rettsakten
  • kontrollen av forsendelsene med disse produktene gjelder der de blir sendt fra eller har sin opprinnelse i en av statene nevnt i vedlegg I. Dette gjelder Albania, Hviterussland, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Nord-Makedonia, Moldova, Montenegro, Russland, Serbia, Sveits, Tyrkia, Ukraina og det forente kongerike Storbritannia, unntatt Nord-Irland
  • for Storbritannia (utenom Nord-Irland) vil rettsakten gjelde fra da overgangsordningen i forhold til Brexit er over
  • alle forsendelsene skal forhåndsmeldes, jf. forordning (EU) 2019/1013
  • forsendelsene skal presenteres ved en grensekontrollstasjon som kan kontrollere disse ikke-animalske produktene. Disse er Oslo lufthavn Gardermoen, Oslo havn, Borg havn og Larvik havn
  • alle de nevnte forsendelsene med produkter skal gjennom en dokumentkontroll ved import til EU/EØS. Disse skal følges av et sertifikat (vedlegg III) og et analyseresultat, som bekrefter at nivået for radioaktivitet er under grenseverdien som er satt for cesium-137 (art. 3(2) og Euratom)
  • i tillegg skal forsendelsens gjennom en identitets- og fysisk kontroll med en frekvens på 20 %
  • sertifikatet som skal følge forsendelsene følger reglene gitt i forordning 2019/628 og ikke ha en gyldighet på mer enn fire måneder etter utstedelse, og uansett ikke lenger enn seks måneder etter utstedelsen av analyserapporten som også skal følge forsendelsene
  • det er gitt et unntak for små forsendelser under 10 kg for ferskvare og 2 kg for tørrvare, som vareprøver, lab.prøver, utstillingsvarer eller forskningsmateriale som ikke er ment å legges ut på markedet, eller forsendelser beregnet på privat bruk
  • alle kostnader i forbindelse med denne kontrollen skal dekkes av importøren.

Det er også gitt en overgangsbestemmelse for art. 3(3) der forsendelser som oppfyller kravene i forordning (EU) nr. 1635/2006 og som er sendt før 1. september 2020 kan frem til 31. desember 2020 fortsatt importeres til EØS etter de gamle reglene.

I norsk rett er forordning (EU) 2020/1158 gjennomført i forskrift om særlige importbetingelser for næringsmidler og fôrvarer i forbindelse med ulykken ved atomkraftverket i Tsjernobyl.

Forskriften trer i kraft straks.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med Mattilsynet lokalt på telefon 22 40 00 00 ved spørsmål om import av ikke-animalske produkter og fôrvarer i forbindelse med radioaktivitet fra Tsjernobyl.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med Mattilsynet lokalt på telefon 22 40 00 00 ved spørsmål om import av ikke-animalske produkter og fôrvarer i forbindelse med radioaktivitet fra Tsjernobyl.