Privat import av mat. Hva kan jeg ta med meg fra utlandet?

Publisert 25.10.2012     Sist endret 11.10.2019

Fra land utenfor EU/EØS (tredjestater)

Det er forbudt å ta med seg kjøtt, kjøttprodukter, melk og meieriprodukter til Norge og EU fra tredjestater (land utenfor EU/EØS). Forbudet gjelder også mottak av postforsendelser. Du kan se mer om dette i video fra EU.

Forbudet gjelder ikke dersom du kommer fra Sveits, Liechtenstein, Andorra eller San Marino. Reisende fra disse landene blir betraktet som om de kommer fra EØS-land.

Fra land utenfor EU/EØS kan du ta med til eget konsum inntil totalt 2 kg morsmelkerstatning, barnemat og særlige næringsmidler som er nødvendige av medisinske grunner, forutsatt at:

  • produktet ikke krever kjøling før de åpnes
  • det er et ferdigpakket, navnebeskyttet produkt
  • emballasjen er ubrutt, med mindre produktet er i bruk

Du kan ta med inntil 1 kg av andre animalske næringsmidler enn kjøtt, kjøttprodukter, melk og melkeprodukter. Dette gjelder for eksempel honning, fisk og sjømat.

Følgende produkter er det, innenfor tollkvoten, tillatt å ta med seg, forutsatt at produktet er:

1. holdbart i romtemperatur, eller er gjennomkokt eller fullstendig varmebehandlet
2. tydelig merket som bestemt til konsum
3. forsvarlig emballert

  • Brød, kaker, kjeks, sjokolade og konfektprodukter (herunder godteri) som inneholder mindre enn 50% av bearbeidede melke- og eggprodukter
  • Kosttilskudd i forbrukerpakninger som inneholder mindre enn 20% bearbeidede animalske produkter annet enn kjøttprodukter
  • Pasta og nudler som ikke er blandet eller fylt med kjøttprodukter og som inneholder mindre enn 50 % av bearbeidede melke- og eggprodukter
  • Oliven med fiskefyll
  • Suppekraft og aromaer i forbrukerpakninger som inneholder mindre enn 50% av fiskeolje, fiskepulver eller fiskeekstrakt.
  • Sammensatte produkter som ikke inneholder kjøtt- eller meieriprodukter, og som inneholder under 50 % foredlede eggprodukter eller fiskerivarer

Færøyene, Grønland og Svalbard

Fra Færøyene og Grønland kan du ta med deg, eller få sendt som pakke,  opp til fem kilo kjøtt- og melkeprodukter til Norge til privat bruk. Fra Færøyene er det dessuten ingen restriksjoner for fisk og fiskevarer.

Som reisende direkte fra Svalbard kan du ta med deg eller få tilsendt opp til fem kilo kjøtt fra vilt og produkter av slikt kjøtt.

Fra EU/EØS

Animalske matvarer innenfor tollkvoten kan innføres til privat bruk, forutsatt at matvarene innføres i egen bagasje i forbindelse med innreise eller mottas som pakke. Matvarene skal være bestemt til eget bruk.

Midlertidig forbud – særskilte beskyttelsestiltak

For land i EØS-området eller land som har unntak fra forbudet, kan det være vedtatt et midlertidig beskyttelsestiltak som forbyr import av produkter. Disse beskyttelsestiltakene blir vedtatt dersom det har brutt ut en alvorlig dyresykdom i landet.

Se oversikt over Særskilte beskyttelsestiltak.

Eksempler på dette er utbruddene av munn- og klovsyke i Storbritannia i 2001 og i Bulgaria i 2011, som begge medførte importrestriksjoner. Beskyttelsestiltakene kan også omfatte andre produkter enn kjøtt, kjøttprodukter, melk og meieriprodukter.

Enkelte beskyttelsestiltak tas ikke inn i norske forskrifter. Dette kan være dersom tiltakene kun retter seg mot myndighetene i land som er berørt av sykdomsutbrudd. Beskyttelsestiltak mot afrikansk- og klassisk svinepest er eksempler på dette. Her er det myndighetene i avsenderlandet som har ansvar for at svinekjøtt som føres ut av landet ikke inneholder smitte. Vi vurderer allikevel at privat innførsel av ustemplet svinekjøtt fra land med utbrudd av afrikansk- eller klassisk svinepest gir en økt risiko for introduksjon av smitte. Vi vil derfor kreve dokumentasjon av kjøttets opprinnelse ved privat innførsel av ustemplet svinekjøtt fra land med utbrudd av disse svinesykdommene. Dette gjelder også jegere som etter jakt i utlandet ønsker å ta med seg hjem kjøtt fra villsvin de har felt selv.

Ved manglende dokumentasjon eller dersom kjøttet kommer fra et område med restriksjoner grunnet sykdomsutbrudd, vil kjøttet kunne beslaglegges og destrueres. Hensikten med kravet om opprinnelsesdokumentasjon er at vi ønsker å forsikre oss om at innført svinekjøtt ikke kan introdusere smitte til Norge.

Fant du det du lette etter?

Les mer

Kontaktinformasjon

Mattilsynets avdelingskontor, tlf. 22 40 00 00Les mer

Kontaktinformasjon

Mattilsynets avdelingskontor, tlf. 22 40 00 00