Å starte med import av mat og drikke for videresalg

Publisert 23.10.2020     Sist endret 23.10.2020
461749208

Spørsmål og svar

Hva er forskjellen på privat og kommersiell import?

Vi skiller mellom kommersiell import og privat import. For deg som skal ta inn varer og selge videre til en kunde, skal du følge reglene for kommersiell import.

Hva er en importør? 

En som tar inn varer fra land utenfor Norge for videresalg, er en importør. 

Hva er tredjestat?

Land som ligger utenfor EU/EØS-området betegnes som tredjestat.

Hva er forskjellen mellom samhandel og import?

Om du tar inn varer fra land innenfor EU/EØS-området kalles dette samhandel, men tar du inn varer fra land utenfor EU/EØS-området (tredjestat) kalles dette import. Du regnes som en importør, enten du tar inn varer fra EU/EØS-området eller utenfor EU/EØS-området (tredjestat).

Hva er en første mottaker?

Første mottaker er den første virksomhet eller person som etter import direkte mottar eller foretar en fullstendig oppdeling av et vareparti. Dette kan være lagerholder, importør eller en annen virksomhet som mottar varene. Importøren må forsikre seg om at første mottaker er kjent med sine plikter og tar på seg oppgaven som første mottaker. Det er derfor lurt at det finnes en skriftlig avtale mellom importør og første mottaker. 

Plikter for importør og første mottaker er beskrevet i  importkontrollforskriften.

Hva skal meldes hvor?

Mattilsynet skal ha forhåndsmelding om alle varepartier som importeres fra land utenfor EU/EØS-området. Les mer om Meldesystemer - hva skal meldes hvor?

Det er ingen varslingsplikt for varer fra EU (samhandel).

Hva er et norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)?

Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) er en norsk avdeling/virksomhet av et utenlandskregistrert foretak, og kan skattemessig tilhøre Norge. Les mer om NUF på Brønnøysundregistrene sine sider.   

Skal Mattilsynet godkjenne de produktene jeg importerer?

Det er ingen generell godkjenningsordning for de fleste matvarer som omsettes i vanlig dagligvareforretninger. Derfor må du som importør forsikre deg om at produktene er lovlige å selge i Norge, og at de er trygge å spise for forbruker.

Når kommer Mattilsynet på tilsyn?

Når du har registrert deg, vil Mattilsynet vurdere når du skal få tilsyn ut ifra en helhetsvurdering av risiko og kapasitet. I tillegg til tilsyn hos deg som er importør og/eller førstemottaker, kan vi også undersøke de varene du tar inn. Se mer informasjon til deg som får tilsyn fra oss.

Hvilket regelverk gjelder for min importvirksomhet?

Alle som skal importere matvarer for videresalg må følge flere lover og regler. Dette skal sikre at maten som importeres og omsettes er trygg. Regelverket kan du finne via Mattilsynets hjemmesider eller på Lovdata.

Skal merkingen være på norsk?

Merkingen av obligatoriske opplysninger skal være på norsk, eller et språk som i stavemåten ligner norsk. Matvaren kan merkes på flere språk, så lenge informasjonen som gis er den samme. Se matinformasjonsforskriften § 2

Fant du det du lette etter?
Denne artikkelen har en video
QR code for video. Used when printing a video
For å se videoen må du laste ned en QR-kodeleser til din mobil/nettbrett. Bruk f. eks gratisappen Beetagg som støtter de aller fleste typer enheter.