Jakt og viltkjøtt

Publisert 10.01.2022     Sist endret 15.06.2022

Mattilsynet har ansvar for å føre tilsyn med at viltkjøtt omsettes og blir til viltkjøttprodukter i samsvar med regelverket. I en del tilfeller utfører også Mattilsynet direkte kjøttkontroll av skrotter av felt vilt.

Jegere må sette seg inn i og etterleve regelverket dersom de ønsker å omsette vilt de har felt. Virksomheter som kjøper viltkjøtt må også være kjent med og etterleve dette regelverket.

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Lead in minced beef from Norwegian hunted game, Elg (Alces alces) PDF

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Helsesertifikat for utførsel av jakttrofeer til land innen EØS/ Health certificate for the export of game trophies to countries within the EEAPDF

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Jakt og viltkjøtt Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer