Regelverksprosess

Endring av animaliehygieneforskriften, viltkontrollsteder fjernes

Publisert 04.07.2019     Sist endret 04.07.2019

Mattilsynet foreslår å endre systemet for kjøttkontroll av viltlevende hjortevilt (elg, hjort, rein og rådyr). Endringen innebærer at ordningen med at Mattilsynet kontrollerer slakt på viltkontrollsteder legges ned.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist 07.10.2019
Se innspillene (8)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (8)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Skogbrukets kursinstitutt 03.10.2019
NORSKOG 26.09.2019
Norges Skogeierforbund 25.09.2019
Norges Jeger- og Fiskerforbund 24.09.2019
Østre Toten kommune 24.09.2019
Nordre Land og Gjøvik kommuner 23.09.2019
Vestre Toten kommune 13.09.2019
Østre Toten Utmarkslag 08.09.2019

Endringen trer i kraft

 

1. juli 2022 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Gerda Ingrid Heglebäck, veterinær/seniorrådgiver, seksjon hygiene og drikkevann, hovedkontoret, tlf. 22 77 83 37