Regelverksprosess

Endring av animaliehygieneforskriften, viltkontrollsteder fjernes

Publisert 04.07.2019     Sist endret 04.07.2019

Mattilsynet foreslår å endre systemet for kjøttkontroll av viltlevende hjortevilt (elg, hjort, rein og rådyr). Endringen innebærer at ordningen med at Mattilsynet kontrollerer slakt på viltkontrollsteder legges ned.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist 07.10.2019
 
Endringen trer i kraft

 

Foreslått dato er 1. januar 2020 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ingrid Heglebäck, veterinær/seniorrådgiver, seksjon hygiene og drikkevann, hovedkontoret, tlf. 22 77 83 37