Bar

Publisert 02.12.2019     Sist endret 02.12.2019

Koronavirus - Næringsmiddelvirksomheter

Alle virksomheter som produserer eller selger matvarer skal registrere seg hos Mattilsynet. Det gjelder også for barer, enten de omsetter mat i stor eller liten skala.

Det er eier/driftsansvarlig for virksomheten som har ansvaret for at det produseres og serveres helsemessig trygg mat. Dette innebærer god opplæring av de ansatte. 

Uansett størrelse på virksomheten, må de ansatte ha god basiskunnskap om regelverket. Det omfatter blant annet temperaturkrav og rengjøring av lokaler og utstyr, rutiner for oppbevaring, håndtering og omsetning av mat, og personlig hygiene. For eventuelt krav i annet regelverk, ta kontakt med din kommune.

Mattilsynet fører tilsyn med at regelverket for tilberedning og omsetning av mat blir fulgt.

Spørsmål og svar

Regelverk og veiledning

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Ny næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialerAltinn

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Matservering Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer