Spørsmål og svar

Hva er kravet når barnehagen/SFO har privat vannforsyning?

Publisert 12.11.2012     Sist endret 06.12.2019

Alle abonnenter skal ha tilgang på nok, trygt drikkevann. Dette gjelder også for barnehager og skole- fritidsordninger som er tilknyttet vannforsyningssystemer.

Hvis for eksempel en barnehage har egen vannforsyning blir eieren av barnehagen også en vannverkseier etter drikkevannsforskriften, og dere må følge de kravene som gjelder. Mattilsynet har utarbeidet et informasjonsskriv som beskriver kravene for de minste vannforsyningssystemene. Her kan dere finne nyttig informasjon om hvordan dere må være oppmerksomme på forurensningsfarer, at råvannet må behandles, hvilke prøver og analyser som må gjennomføres, og at dere må sørge for at vannforsyningssystemet er registrert. Registreringen kan gjøres via Mattilsynets nettside.

Mer informasjon om krav til drikkevann finnes på våre temasider om vann.

Fant du det du lette etter?