Hva er kravet når barnehagen/SFO har privat vannforsyning?

Publisert 12.11.2012     Sist endret 13.11.2012

Offentlige institusjoner har krav om tilgang til rent drikkevann fra vannforsyningsanlegg godkjent av Mattilsynet. Det samme vil også gjelde om barnehagen er privat.

Dersom vannet leveres til en barnehage som er registrert hos Mattilsynet fordi de serverer mat (næringsmiddelvirksomhet), er det ikke nødvendig med godkjenning av vannforsyningsanlegget. Vannet skal likevel være av drikkevannskvalitet og oppfylle kravene til mikrobiologisk og kjemisk kvalitet i drikkevannsforskriften. Det innebærer også at vannkilden må være beskyttet og at tiltak er gjort for å hindre at forurenset vann kommer frem til forbrukerne.

Mer informasjon om krav til drikkevann finnes på våre temasider om vann.

Fant du det du lette etter?