Hva innebærer kravet til internkontroll for barnehage/SFO?

Publisert 12.11.2012     Sist endret 13.11.2012

Om maten blir behandlet feil, er det en trussel for den som skal spise maten. Håndtering og bearbeiding av mat er derfor omfattet av krav i hygieneregelverket. Internkontroll innebærer å ha styring og kontroll med alle viktige arbeidsoppgaver av betydning for mattryggheten. Dette gjelder bl.a. krav til råvarer, temperatur, renhold og personlig hygiene. 

Internkontrollen skal sikre at det er etablert faste rutiner på slike sentrale arbeidsoppgaver og at det ikke er tilfeldighetene som rår. Når det er behov for å kontrollere at rutinene fungerer, og eventuelt vurdere om det skal settes inn endringstiltak, er også det en del av internkontrollen.

Internkontroll er å ha oversikt over arbeidsoppgavene og sikre systematisk gjennomføring. Internkontroll er det motsatte av tilfeldigheter, og vil være en kontinuerlig forbedringsprosess.  Start med rutinene du har og ikke gjør det mer omfattende enn nødvendig for å ha oversikt, kontroll og styring.

Fant du det du lette etter?