Tilsynsrapport

Tilsynsprosjekt matservering i barnehager og SFO 2008, Hadeland og Ringerike

Publisert 30.07.2008     Sist endret 30.10.2012

Fra mars til mai 2008 ble det utført tilsyn i et utvalg av barnehager og SFO i Hadeland og Ringerike. Temperaturer, renhold, oppvask, håndvask, personlig hygiene/sykdom hos personalet, varemottak, skadedyrkontroll, rulleringsrutiner og vedlikehold var kritiske punkter som ble sjekket.

Forholdene i distriktets barnehager og SFO-er var stort sett tilfredsstillende, bortsett fra når det gjaldt temperaturkontroll og håndvaskrutiner. Dette er forhold som er svært avgjørende for kvaliteten på maten som serveres.

Det var overraskende mange som ikke visste temperaturkravet til kjøling. Under tilsynet ble det målt opp mot 10°C i kjøleinnretninger.

Erfaring fra de barnehagene Mattilsynet tidligere hadde vært i kontakt med, tilsa at håndvask på kjøkkenet ville bli et aktuelt tema. Men at 28 av 38 virksomheter ikke var tilfredsstillende på dette punktet, var likevel overraskende dårlig.

Aksjonen ga oss en god oversikt over omfanget av matservering i slike virksomheter. Mattilsynet ble godt mottatt, og det virket som om virksomhetene syntes at det var en fin anledning til å stille spørsmål og få hjelp til å utarbeide et bedre internkontrollsystem.

De fleste virksomhetene som fikk anmerkning har senere gitt tilbakemelding om at forholdene er i orden.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner