Kan jeg bruke mitt private kjøkken?

Publisert 10.11.2016     Sist endret 14.06.2017

Det er ingen forskjell i reglene for matfremstilling om det skjer i et privat kjøkken hjemme i ditt eget hus eller i et profesjonelt kjøkken. Men reglene er fleksible og er ikke strengere enn hva som er nødvendig for å sikre at hensynet til helse og hygiene er i vare tatt.

Omsetning av mat fra lokaler som brukes til privat bolig:

 • Kjøkkenet må ha kvalitet, plass og utforming som gjør det mulig å unngå forurensning og holde god hygiene
   

 • Tilstrekkelige vaskeinnretninger for råvarer og gjenstander
   

 • Utstyr for å ivareta god personlig hygiene slik som passende arbeidsantrekk og utstyr for håndhygiene
   

 • Tilgang på vann av drikkevannskvalitet og nok varmt vann for vask og eventuell desinfeksjon av utstyr og gjenstander som brukes
   

 • Nok kjølekapasitet til at temperaturavhengig mat kan oppbevares og overvåkes ved passende temperatur
   

 • Nødvendig praktisk eller funksjonell avgrensning mot privat bruk av lokalet

Når du lager mat for andre, er det svært viktig at du:

 • Har nødvendig kunnskap om mathygiene og vet hvilke oppgaver som krever forsiktighet for å unngå at mat blir forurenset eller helsefarlig

 • Bruker lokaler og utstyr tilrettelagt for gode arbeidsrutiner under hygieniske forhold

 • Er nøye med personlig hygiene, har tilstrekkelig utstyr for nedkjøling og kjølelagring og unngår uheldig sammenblanding med privat husholdning

Det er forskjell på produksjon av kaker og cateringvirksomhet.

Produksjon av hjemmebakte kaker er mindre krevende enn varmmat og cateringvirksomhet. Vi tar også hensyn til om aktiviteten er av engangskarakter eller et gjentatt og regelmessig.

Spørsmål:

Ta kontakt med lokalkontoret i Mattilsynet hvis du trenger nærmere informasjon om regelverket.

Mer om Lokaler og innredning

Fant du det du lette etter?