Messer og festivaler

Publisert 18.06.2012     Sist endret 18.10.2016
Mange mennesker på konsert på en festival.
De som selger mat på festivaler, må sørge for at maten er trygg.  Foto: iStockphoto

Dersom du driver næringsmiddelvirksomhet, er dette meldepliktig til Mattilsynet. Skal du i tillegg delta med salg av dine produkter på markeder, festivaler og lignende, må du sørge for at også denne aktiviteten er meldt til Mattilsynet.

Melding til Mattilsynet

Matsalg som ikke er av privat karakter skal registreres hos Mattilsynet.

Eksempler matsalg som skal meldes er messer, festivaler, bondens marked etc.

Du melder fra om matsalg ved hjelp av Mattilsynets skjematjenester. Innloggingsknapp til skjematjenestene finner du på www.mattilsynet.no/MATS.

Skoler og lag som selger pølser og kaker på 17. mai, loppemarkeder etc. trenger ikke å registrere seg hos Mattilsynet. Les mer om det i artikkelen Kake- eller pølseselger for én dag.

Alle slike meldinger gjøres via Mattilsynets skjematjenester (se lenke til høyre):

  • Virksomheter som allerede har meldt både sin ordinære virksomhet og aktiviteten «mobilt salgt», behøver ikke å melde fra om de forskjellige steder og tider de skal selge.
  • Virksomheter som har meldt om sin ordinære virksomhet, men som ikke har meldt fra om aktiviteten «mobilt salg», må gjøre dette ved å benytte skjemaet «endre virksomhet» i skjematjentestene.
  • Virksomheter som ikke har meldt noen av sine aktiviteter til Mattilsynet, må gjøre dette ved å benytte skjemaet «ny virksomhet». Husk da på å melde inn alle aktiviteter virksomheten har.

Dersom du tidligere ikke har vært inne på Mattilsynets Skjematjenester, anbefaler vi at du leser Veiledning om innlogging i Mattilsynets Skjematjenester før du logger deg inn for å registrere melding. Du kan også se Mattilsynets e-læring for skjematjenester, lenke til høyre.

Er du som privatperson på vegne av ditt idrettslag, skoleklasse, musikkorps, forening eller lignende selger frukt og grønt, kaker, pølser, is, brus, steker vafler eller kanskje griller ferdigtilberedte hamburgere på nasjonaldagen eller ved andre kortvarige lokale arrangementer, er det ikke plikt til å melde fra til Mattilsynet på forhånd.

Se mer informasjon om denne type salg i artikkelen Kake- eller pølseselger for en dag

Se brosjyren Trygg mat på messer og festivaler

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Mattilsynet, tlf. 22 40 00 00


Kontaktinformasjon

Mattilsynet, tlf. 22 40 00 00