Meldeplikt for serveringssteder


Publisert 09.10.2012 | Sist endret 18.10.2016

Alle som vil starte opp næringsmiddelvirksomhet eller ønsker å starte matservering, skal på forhånd melde fra om det til det lokale Mattilsynet via Mattilsynets skjematjenester.

Den som er ansvarlig for næringsmiddelvirksomheten skal sikre at de ansatte får nødvendig veiledning og opplæring i næringsmiddelhygiene og i virksomhetens internkontroll.

Du registrerer din virksomhet ved å benytte skjemaet Ny næringsmiddelvirksomhet på Mattilsynets skjematjenester.

Kontaktinformasjon

Mattlsynets avdelingskontor, tlf. 22 40 00 00

Fant du det du lette etter?