Tilsynsrapport

Tilsyn med gatekjøkken i Oslo, Asker og Bærum i april 2017

Publisert 13.06.2017     Sist endret 13.06.2017

40 gatekjøkken ble inspisert da Mattilsynet gjennomførte en tilsynskampanje i perioden 4.-6. april 2017. Seks av virksomhetene fikk godkjent, 28 virksomheter fikk varsel om vedtak og ni virksomheter ble stengt på grunn av svært dårlig hygiene.

Hva er undersøkt:40 gatekjøkken i Oslo, Asker og Bærum.
Tidsrom:

4.-6. april 2017

Hva lette vi etter:

Under inspeksjonene ble det sett på grunnleggende rutiner for

  • kjølelagring,
  • nedkjøling,
  • tining,
  • renhold og orden (visuell kontroll)
  • personlig hygiene (personaltoalett, bekledning og håndvask)
  • hindre kryssforurensing
Hva ble funnet:
  • 6 av virksomhetene hadde velfungerende rutiner, eller det ble avdekket bagatellmessige mangler ved rutinene.
  • I 28 virksomheter ble det gitt varsel om vedtak om pålegg om utbedringer.
  • 9 virksomheter ble umiddelbart stengt under inspeksjonen. Årsaken til stengevedtakene var gjennomgående dårlige rutiner for renhold og orden. I to virksomhet ble det i tillegg avdekket tydelige spor av skadedyr (rottemøkk).
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner