Tilsynsrapport

Urovekkende mange spisesteder med dårlige rutiner

Publisert 11.05.2015     Sist endret 11.05.2015

Fra november 2014 til februar 2015 inspiserte Mattilsynet i Oslo, Asker og Bærum 156 kafeer og restauranter. Bare 40 av virksomhetene passerte uten anmerkninger eller med bare bagatellmessige mangler. I 26 virksomheter var situasjonen så alvorlig at den resulterte i stengninger, omsetningsforbud eller andre hastevedtak.

Inspeksjonene undersøkte om virksomhetene har gode rutiner for styring med temperaturer som kjølelagring, varmholding, nedkjøling og tining. I tillegg ble det undersøkt om rutiner for orden, renhold og personlig hygiene var gode nok.

Kafeene og restaurantene ble plukket ut på bakgrunn i at alle geografiske områder i de tre kommunene skulle være representert.

- Vi synes det er positivt på at 40 virksomheter gikk gjennom undersøkelsen uten at det ble avdekket avvik eller avvikene var av bagatellmessig art. Men andelen med så store mangler at det medfører helsefare er urovekkende stor, sier seksjonsleder Solveig Eriksrud.

I 26 virksomheter var avvikene så alvorlig at forholdene ble vurdert til å kunne medføre en helsefare for gjestene. 12 av disse ble helt eller delvis stengt, men er nå åpnet igjen etter ny inspeksjon.

-  I disse virksomhetene er det spesielt viktig at ledelsen er sitt ansvar bevisst og sørger for at kundene kan være sikre på at maten de spiser er trygg, sier Eriksrud.

I de øvrige 90 virksomheten ble det avdekket at regelverket ikke ble overholdt og her ble det gitt pålegg om å utbedre forholdene.

-  Med bakgrunn i årets inspeksjoner og tidligere erfaringer med serveringsbransjen, ser vi at den største utfordringen er å ha gode, praktiske rutiner i hverdagen. Spesielt gjelder dette rutine for orden og renhold og for personlig hygiene, avslutter Eriksrud, som ønsker at ledelsen i virksomhetene blir tydeligere i sitt budskap til de ansatte og at de følger med på om de etablerte rutinene etterleves.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Solveig Eriksrud, mob. 470 37 205
Eller Inger-Marie Øymo, mob. 977 25 860


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Solveig Eriksrud, mob. 470 37 205
Eller Inger-Marie Øymo, mob. 977 25 860