Smilefjes på kafeer og restauranter

Publisert 02.12.2019     Sist endret 20.10.2020

Smilefjesordningen skal informere forbrukerne om de hygieniske forholdene ved et serveringssted. Smilefjessymbolene som deles ut har tre varianter: smilefjes, strekmunn og sur munn.

Mer enn 8000 restauranter og kafeer omfattes av ordningen. Kantiner, matservering på institusjoner, bensinstasjoner eller storkiosker er ikke med.

Dataene fra smilefjestilsyn kan brukes fritt av media og andre som ønsker å lage forbrukerveiledning om kafeer og restauranter gjennom internett eller app-er.

Virksomhetene har et selvstendig ansvar for å følge regelverket. Mattilsynets oppgave er å påse at regelverket etterleves.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Ny næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialerAltinn
Endre informasjon om næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialerAltinn
Avslutte aktivitet og / eller produksjonsformAltinn

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Matservering Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer