Veiledere

Publisert 30.11.2015     Sist endret 13.04.2016

Veiledere til regelverk

Tabell over veiledere til regelverk
Tittel Publisert Type

Veileder til smilefjesordningen fra Mattilsynet PDF
Veileder: Informasjon om allergener for ikke ferdigpakket mat PDF
Veileder fra EU-kommisjonen om næringsmiddelhygieneforordningen (852/2004) PDF

Regelverk og veiledning