Veiledere

Publisert 30.11.2015     Sist endret 07.02.2018

Veiledere til regelverk

Tabell over veiledere til regelverk
Tittel Publisert Type

Veileder til smilefjesordningen fra Mattilsynet 03.12.2015 PDF
Veileder: Informasjon om allergener for ikke ferdigpakket mat 10.06.2015 PDF
Veileder fra EU-kommisjonen om næringsmiddelhygieneforordningen (852/2004) 21.01.2013 PDF

Regelverk og veiledning