Veiledere

Publisert 30.11.2015     Sist endret 08.02.2019

Veiledere til regelverk

Tabell over veiledere til regelverk
Tittel Publisert Type

Veileder til smilefjesordningen fra Mattilsynet 20.12.2018 PDF
Guidance: Information on allergens in non-prepacked foods 11.01.2016 PDF
Informasjon om allergener for ikke-ferdigpakket mat 10.06.2015 PDF
Veileder fra EU-kommisjonen om næringsmiddelhygieneforordningen (852/2004) 21.01.2013 PDF

Regelverk og veiledning