Veiledere

Publisert 02.12.2019     Sist endret 20.10.2020

Veiledere til regelverk

Tabell over veiledere til regelverk
Tittel Publisert Type

Veileder om sporbarhet for næringsmidler 28.01.2020 PDF
Veileder til smilefjesordningen 20.12.2018 PDF
Guidance: Information on allergens in non-prepacked foods 11.01.2016 PDF
Informasjon om allergener for ikke-ferdigpakket mat 10.06.2015 PDF
Veileder fra EU-kommisjonen om næringsmiddelhygieneforordningen 21.12.2005 PDF

Regelverk og veiledning