Sykehus og institusjon

Publisert 02.12.2019     Sist endret 20.10.2020

Korona - Næringsmiddelvirksomheter

Sykehus- og institusjonskjøkken plikter å følge hygieneregelverket. I likhet med andre næringsmiddelvirksomheter, må de være registrert hos Mattilsynet.

Det er eier/driftsansvarlig sitt ansvar at maten som produseres og serveres er helsemessig trygg, og at de ansatte får den opplæringen de trenger.

Mattilsynet fører tilsyn med at virksomheten følger regelverket. Det gjør vi gjennom jevnlige tilsynsbesøk, både varslet og uanmeldt. Virksomheter som produserer og serverer mat til syke og sårbare personer, skal kontrolleres jevnlig og hyppig.

De ansatte må få grundig og gjentatt opplæring i regelverket og hvordan de skal oppnå helsemessig trygg mat. Det er særlig viktig å ha kunnskap om krav til temperatur, både oppbevaring og nedkjøling, renhold og personlig hygiene.

Spørsmål og svar

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Ny næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialerAltinn

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Matservering Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer