Sykehus og institusjon


Publisert 23.08.2012 | Sist endret 18.03.2015

Sykehus- og institusjonskjøkken plikter å følge hygieneregelverket. I likhet med andre næringsmiddelvirksomheter, må de være registrert hos Mattilsynet.

Det er eier/driftsansvarlig sitt ansvar at maten som produseres og serveres er helsemessig trygg, og at de ansatte får den opplæringen de trenger.

Mattilsynet fører tilsyn med at virksomheten følger regelverket. Det gjør vi gjennom jevnlige tilsynsbesøk, både varslet og uanmeldt. Virksomheter som produserer og serverer mat til syke og sårbare personer, skal kontrolleres jevnlig og hyppig.

De ansatte må få grundig og gjentatt opplæring i regelverket og hvordan de skal oppnå helsemessig trygg mat. Det er særlig viktig å ha kunnskap om krav til temperatur, både oppbevaring og nedkjøling, renhold og personlig hygiene.

Mer om sykehus og institusjon

Spørsmål og svar

Gjeldende regelverk

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Informasjonsmateriell

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Ny næringsmiddelvirksomhetAltinn

Tilsynsresultater

Relaterte nyheter

Nyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om tema:
Matservering Regelverksendringer, nyheter og annet aktuelt stoff tilknyttet dette tema

Relaterte nyheter

Alle nyheter