Faktaartikkel

Matservering på mottak for ukrainske flyktninger

Publisert 15.03.2022     Sist endret 15.03.2022

Det opprettes nå en rekke midlertidige mottak for ukrainske flyktninger. På denne siden finner du informasjon om noen av kravene som er satt til matservering og hvordan Mattilsynet vil følge opp med tilsyn på mottakene.

Du må være registrert hos Mattilsynet

Alle som skal drive matservering på flyktningmottak, må være registrert hos Mattilsynet.

Dersom du ikke er registrert, registrerer du deg ved å bruke skjemaet "Ny matbedrift og/eller import, produksjon og engrossalg av matkontaktmaterialer" i Mattilsynets skjematjeneste.

Du må sørge for trygg mat

For å sikre at mattryggheten blir ivaretatt på mottakene, må man forholde seg til visse krav til blant annet hygiene og lokaler, utstyr og innredning.

Mattilsynets retningslinje for tilsyn med matservering på mottak for ukrainske flyktninger

Mattilsynet har laget en egen retningslinje for å følge opp mottakene.

 • Mattilsynets avdelingskontor holder tett kontakt med driverne av mottaket. Vi kan veilede om regelverk og vurdere praktiske løsninger i større grad enn hva vi normalt gjør.
   
 • Mattilsynets avdelingskontor vil ved behov ha tett kontakt med kommuneoverlege og andre lokale myndigheter for å bidra til en helhetlig vurdering av situasjonen.

   
 • Mattilsynet skal fatte nødvendige tiltak tak for å opprettholde mattryggheten. Dette gjelder først og fremst
  - tilgang på tilstrekkelig kjøle- og frysekapasitet (bruk av containere kan vurderes)
  - nok lagerkapasitet
  - bemanning med kompetanse til å forsyne mange mennesker på daglig basis
  - tilstrekkelig tilgang på håndvasker
  - rutiner for renhold av lokaler
  - rutiner for oppvarming og nedkjøling av matvarer
  - gode rutiner for avfallsbehandling og sikring mot skadedyr

   
 • Mattilsynet vil i en periode ikke gjennomføre detaljerte dokumentgjennomganger av internkontrollsystemene.   Det anses likevel som et minimum at mottakene har gjennomført en farevurdering av sin matproduksjon og etablert gode driftsrutiner som sikrer trygg mat til beboerne

   
 • Manglende kapasitet på oppvask kan løses med mer utstrakt bruk av engangsemballasje. 

Listen er ikke uttømmende, men gir en pekepinn på hvordan Mattilsynet vil håndtere en midlertidig situasjon.

Hold tett kontakt med lokalt Mattilsynet

For at Mattilsynet skal følge opp matserveringen på mottakene, ber vi de som driver mottaket kontakter det lokale Mattilsynet.

Skulle du ha spørsmål, kan du også kontakte Mattilsynet.

Fant du det du lette etter?