Tilsyn med institusjonskjøkken i 2022

Publisert 11.02.2022     Sist endret 11.02.2022

I 2022 vil Mattilsynet gi veiledning og føre tilsyn med kjøkken som produserer mat til beboere i helseinstitusjon og til hjemmeboende eldre. Vi skal gi informasjon om regelverkskrav som er viktige å følge for å produsere trygg mat og informere om regelverkets krav til godkjenning av produksjonskjøkken. I tillegg vil vi føre tilsyn i et utvalg av virksomhetene.

Hovedmålet er å bidra til at sårbare grupper i befolkningen får trygg mat. 

Disse virksomhetene får tilsyn og veiledning

Produksjonskjøkken som leverer mat til beboere i helseinstitusjon og til hjemmeboende eldre.

Dette bør dere være forberedt på

Alle registrerte produksjonskjøkken som produserer og leverer mat til helseinstitusjoner og hjemmeboende eldre vil få brev med informasjon om hygienekrav i regelverket og om krav om godkjenning av virksomhet. (PDF)

I brevet er det lenke til en spørreundersøkelse som er åpen fram til 8. april 2022. Du kan også svare her.  Mattilsynet vil bruke svarene til å få en oversikt over virksomheter som må søke godkjenning og gi aktuelle virksomheter informasjon om videre prosess.

Fra mai og ut året, vil vi gjennomføre fysiske tilsyn på et utvalg av registrerte institusjonskjøkken. Fokus ved tilsynet er generelle hygienekrav og rutiner for å sikre at mat som lages for sårbare grupper er trygg. Denne typen inspeksjoner skal som hovedregel være uanmeldte.

Når skal det gjennomføres

Februar/mars: Vi sender ut informasjon og veiledning.

April: Frist 8. april for virksomhetene å svare på spørreundersøkelsen 

Fra mai og ut året: Mattilsynet gjennomfører fysiske tilsyn etter standardisert mal på et utvalg av registrerte institusjonskjøkken.

Virksomheter som må søke om godkjenning, vil få informasjon om dette.

Risikobasert tilsyn med standardiserte tilsynsmaler

Tilsynet skal være risikobasert og Mattilsynet bruker felles maler ved tilsyn. Dette gjør tilsynet mer enhetlig.

Tilsynsmalene er basert på regelverkskravene vi har informert om i brevet, målet med tilsynet er å undersøke om disse kravene etterleves.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner