Beskyttede betegnelser

Publisert 02.12.2019     Sist endret 02.12.2019

Ordningen med beskyttede betegnelser gir mulighet til å beskytte produktbetegnelser på mat og drikke utifra opprinnelse, geografi og tradisjonell særpreg.

De som produserer og selger matvarene har selv ansvar for å følge regelverket for produksjon og merking.

Mattilsynet fastsetter produktforskrifter om beskyttelse av betegnelser og fatter vedtak og fører tilsyn med bestemmelsene i forskrift om beskyttede betegnelser og fastsatte produktforskrifter.

Matmerk har hovedansvaret for å informere og veilede om merkeordningen. De behandler også søknader om beskyttet betegnelse.

Mer om beskyttede betegnelser

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Veiledning og behandling av søknader, samt informasjon om ordningen: Matmerk, tlf. 24 14 83 00, post@matmerk.no

Gebyrer

For søknader om beskyttede betegnelser skal det betales et behandlingsgebyr. Gebyret er beregnet per søknad, og betales til Matmerk. Dette gebyret innkreves ved mottak av søknaden. Se nettsidene for merkeordningen: www.beskyttedebetegnelser.no for mer informasjon. Gebyr for verifikasjoner skal dekkes av produsenten.

Se Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev