Delegeringer

Publisert 23.08.2012     Sist endret 02.10.2012
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Delegering av myndighet til Matmerk etter forskrift om beskyttede betegnelser 18.06.2004 909

Regelverk og veiledning