Veiledere

Publisert 23.08.2012     Sist endret 04.01.2019

Veiledere til regelverk

Tabell over veiledere til regelverk
Tittel Publisert Type

Veiledning om bruk av ernæringspåstander og helsepåstander 25.05.2018 PDF
Kortversjon av veiledning om bruk av ernæringspåstander og helsepåstander 19.04.2018 PDF
EU-kommisjonens veileder til artikkel 10 i påstandsforordningen 25.06.2013 PDF
Allmenne prinsipper som skal følges dersom ordlyden i en godkjent helsepåstand endres 08.03.2013 PDF
EU-kommisjonens veileder fra 2007 14.12.2007 PDF

Regelverk og veiledning