Spørsmål og svar

Hva er status for de såkalte ernæringsprofilene?

Publisert 25.05.2018     Sist endret 25.05.2018

Inntil videre kan tillatte ernæringspåstander og godkjente helsepåstander som en hovedregel brukes på alle næringsmidler.

Da påstandsforordningen ble etablert i 2006, ble EU-kommisjonen pålagt å opprette såkalte ernæringsprofiler.  Næringsmidler med gunstig ernæringsprofil skulle kunne merkes med påstander. Næringsmidler med en ugunstig ernæringsprofil skulle ikke kunne merkes med påstander.

Ernæringsprofilene er ennå ikke etablert. Dette medfører at tillatte ernæringspåstander og godkjente helsepåstander som en hovedregel kan brukes på alle næringsmidler i dag. Det er ingen konkrete bestemmelser i påstandsforordningen som sier at det er generelt forbudt mot å gi påstander om nærmere bestemte næringsmidler eller næringsmiddelkategorier på grunn av disse næringsmidlenes sammensetning.

I fravær av slike ernæringsprofiler vil Mattilsynet likevel i konkrete tilfeller kunne avgjøre om en påstand er egnet til å villede forbrukeren på grunn av næringsmiddelets ernæringsmessige kvaliteter. I så fall vil vi bruke de generelle reglene om villedning påstandsforordningen og i matinformasjonsforordningen. Dette vil måtte avgjøres fra sak til sak avhengig av hvilket produkt påstanden brukes om, og øvrig merking og markedsføring av dette produktet.

Les mer om bruk av påstander i fravær av ernæringsprofilene i kapittel 7 i Mattilsynets veileder Veiledning om bruk av ernæringspåstander og helsepåstander og om EUs arbeid med ernæringsprofiler i artikkelen overgangsordninger etter påstandsforordningen.

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledning


Regelverk og veiledning