Faktaartikkel

Oversikt over de tillatte ernæringspåstandene og de godkjente eller avslåtte helsepåstandene

Publisert 19.04.2018     Sist endret 16.11.2021

Bruk av ernærings- og helsepåstander i merking og markedsføring av næringsmidler er frivillig. Men – dere kan bare bruke tillatte ernæringspåstander og godkjente helsepåstander. Og – når dere bruker slike påstander må dere følge alle bestemmelsene i påstandsforordningen.

Tillatte ernæringspåstander

Listen over tillatte ernæringspåstander finnes som vedlegg til forordningen:

Ernæringspåstander og vilkårene som gjelder for dem

Les mer om tillatte ernæringspåstander og vilkårene for bruk i kapittel 4 i Mattilsynets veileder Veiledning om bruk av ernæringspåstander og helsepåstander.

Godkjente og avslåtte helsepåstander

Dere finner oversikt over de godkjente og de avslåtte helsepåstandene i EU-kommisjonens register over godkjente og avslåtte påstander:

Nutrition and Health Claims - European Commission 

Nye godkjente eller avslåtte helsepåstander blir gjort gjeldende i Norge så fort som mulig etter at de er vedtatt av EU-kommisjonen.

Dere finner Utenriksdepartementets oversettelse av de ulike helsepåstandene med relevante bruksbetingelser under overskriften Publikasjoner i denne artikkelen. 

Les mer om helsepåstander og hvordan dere bruker EUs register i kapittel 5.4 i Mattilsynets veileder Veiledning om bruk av ernæringspåstander og helsepåstander.

Variasjon i ordlyd

Dere har en viss mulighet til å omformulere påstandene for å gjøre dem lettere forståelige for forbrukerne.

Dette kan dere lese mer om i kapittel 4.2.1 og kapittel 5.10 i Mattilsynets veileder Veiledning om bruk av ernæringspåstander og helsepåstander.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner