Tilsyn med bruk av ernærings- og helsepåstander i 2021

Publisert 01.02.2021     Sist endret 01.02.2021

Som oppfølging av fjorårets tilsynsprosjekt om ulovlige påstander om kosttilskudd, kommer tilsynet med bruk av ernæringspåstander og helsepåstander også i 2021 til å handle spesielt om bruk av medisinske påstander og ulovlige helsepåstander om kosttilskudd.

Dette ser vi etter

Tilsyn med bruk av ernærings- og helsepåstander vil i 2021 i stor grad være oppfølging av fjorårets tilsynsprosjekt om bruk av ulovlige påstander om kosttilskudd. Vi skal sjekke om de virksomhetene som fikk vedtak rettet mot seg i fjorårets tilsynsprosjekt nå har endret praksis som følge av vedtaket. Utover dette vil vi også føre tilsyn med noen andre virksomheter ut fra de samme kontrollpunktene som vi gjorde i 2020. Vi vil kontrollere ulovlig bruk av medisinske påstander og ulovlige helsepåstander om kosttilskudd innenfor ulike kategorier av kosttilskudd.

Vi vil kontrollere både merkingen av de konkrete produktene, men også all annen informasjon om og markedsføring av produktene i brosjyrer, aviser, ukeblad, nettartikler, i blogger, i sosiale media osv.

Dette bør dere være forberedt på.

  • Har dere sikret at dere ikke bruker medisinske påstander om produktene dere selger?
  • Har dere kontroll på at all bruk av påstander er i tråd med regelverket for bruk av ernærings- og helsepåstander?

Bruk av medisinske påstander på kosttilskudd er ulovlig etter bestemmelsene i kosttilskuddforskriften.

Ernærings- og helsepåstandsforskriften gir reglene for frivillig bruk av helsepåstander. Ulovlig bruk av helsepåstander er villedende og gir konkurransefortrinn i forhold til produkter som merkes og markedsføres i tråd med bestemmelsene i regelverket. I ytterste konsekvens kan det gi helseskade ved at produktene retter seg mot syke personer, som i verste fall kutter ut nødvendige medisiner, eller får uheldige interaksjoner mellom inntak av kosttilskuddet og medisin.

Alle bør være forberedt på tilsyn

Vi har ikke kapasitet til å føre tilsyn med alle virksomheter som bruker ernærings- og helsepåstander i landet. Alle bør allikevel være forberedt på å få tilsyn. Nødvendig dokumentasjon bør være lett tilgjengelig.

Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer