Generelle krav til merking av mat

Publisert 02.12.2019     Sist endret 02.01.2020

Forbrukerne skal få god informasjon om hva matvaren inneholder ved å lese på pakningen. Merkingen skal være korrekt, gi tilstrekkelig informasjon og ikke villede forbrukerne. For de som er allergiske eller intolerante mot visse typer matvarer, er dette spesielt viktig. Kravene omfatter merking på selve matvaren, men det er også krav til presentasjon og reklame.

Se video: Riktig merking av mat.

Spørsmål om merking av mat rettes til din nærmeste avdeling i Mattilsynet på 22400000 eller på epost postmottak@mattilsynet.no

Mattilsynet fører tilsyn med at matvarer som produseres og selges i Norge er merket slik regelverket sier. Det gjør vi for å sikre mattryggheten og redeligheten.

De som produserer, selger og importerer matvarer har selv ansvar for å sette seg inn i og følge regelverket: Matinformasjonsforskriften.
 

 

Matmerking - en kort oversikt

Matmerking - hvem har ansvaret?

Matmerking- netthandel (fjernsalg)

Salgsautomater

Matmerking - allergener
 


Matmerking - næringsdeklarasjonen

Faktaark: Næringsdeklarasjon

Veileder: Næringsdeklarasjon
 

Matmerking - holdbarhet

Om supplerende holdbarhetsmerking
 

Matmerking - betegnelser

Om merking av tilsatt vann i kjøtt og fisk

Betegnelser for næringsmidler med ord som melk, smør og krem

Betegnelsen bacon
 

Matmerking - opprinnelse
Opprinnelsesmerking og system for identifisering og registering av kjøtt 

Meddelelse fra EU vedr. opprinnelsesmerking av ferskt, kjølt eller fryst kjøtt fra storfe, svin, sau, geit og fjørfe 


Mer om matmerking

Lotmerking - matvarer

Merking av mekanisk utbeina kjøtt (MUK)

Rapport: Matsvinn og holdbarhetsmerking

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00