Generelle krav til merking av mat

Publisert 17.02.2020     Sist endret 17.02.2020

Forbrukerne skal få god informasjon om hva matvaren inneholder ved å lese på pakningen. Merkingen skal være korrekt, gi tilstrekkelig informasjon og ikke villede forbrukerne. For de som er allergiske eller intolerante mot visse typer matvarer, er dette spesielt viktig. Kravene omfatter merking på selve matvaren, men det er også krav til presentasjon og reklame.

Se video: Riktig merking av mat.

Mattilsynet fører tilsyn med at matvarer som produseres og selges i Norge er merket slik regelverket sier. Det gjør vi for å sikre mattryggheten og redeligheten.

De som produserer, selger og importerer matvarer har selv ansvar for å sette seg inn i og følge regelverket: Matinformasjonsforskriften.

Matmerking - en oversikt

Allergener - krav til informasjon på ferdigpakkede og ikke ferdigpakkede næringsmidler

Ansvar - hvem har ansvaret for matinformasjonen?

Betegnelse/navn på næringsmidlet. Mer om bruk av betegnelser og ingrediensliste

Betegnelser for næringsmidler med ord som melk, smør og krem

Betegnelsen bacon

Om merking av tilsatt vann i kjøtt og fisk
 

 

Fjernsalg – krav til matinformasjon ved e-handel og nettsalg 

Salgsautomater

Overskuddsmat som formidles via apper o.l.
 

Holdbarhetsdato – best før eller siste forbruksdag?

Om supplerende holdbarhetsmerking

 

Lotmerking

Mengdeangivelse av visse ingredienser (tidligere kalt QUID-merking)

Veiledningsdokument om mengdeangivelse av ingredienser (QUID).


Næringsdeklarasjon - en oversikt

Faktaark: Næringsdeklarasjon

Veileder: Næringsdeklarasjon


 

Opprinnelsesmerking – hvilket land kommer næringsmidlet fra?

Opprinnelsesmerking og system for identifisering og registering av kjøtt

Meddelelse fra EU vedr. opprinnelsesmerking av ferskt, kjølt eller fryst kjøtt fra storfe, svin, sau, geit og fjørfe  

 

QUID-merking - mengdeangivelse av visse ingredienser


Mer om matmerking

 

Merking av mekanisk utbeina kjøtt (MUK)

 

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Spørsmål om merking av mat rettes til din nærmeste Mattilsynet-avdeling på telefon eller på e-post postmottak@mattilsynet.no.

Overvåkings- og kartleggingsprogrammer

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Merking av mat Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer