Generelle krav til merking av mat


Publisert 18.10.2012 | Sist endret 03.05.2016

Forbrukerne skal få god informasjon om hva matvaren inneholder ved å lese på pakningen. Merkingen skal være korrekt, gi tilstrekkelig informasjon og ikke villede forbrukerne. For de som er allergiske eller intolerante mot visse typer matvarer, er dette spesielt viktig. Kravene omfatter merking på selve matvaren, men det er også krav til presentasjon og reklame.

Se video: Riktig merking av mat.

Spørsmål om merking av mat rettes til din nærmeste avdeling i Mattilsynet på 22400000 eller på epost postmottak@mattilsynet.no

Mattilsynet fører tilsyn med at matvarer som produseres og selges i Norge er merket slik regelverket sier. Det gjør vi for å sikre mattryggheten og rederligheten.

De som produserer, selger og importerer matvarer har selv ansvar for å sette seg inn i og følge regelverket. Fra 13. desember 2014 er det nye krav til merking av mat i Norge: Forskrift om matinformasjon til forbrukerne (matinformasjonsforskriften).

Vi gjør oppmerksom på at all tekst ikke er oppdatert etter at matinformasjonsforskriften er fastsatt.

Nye regler for merking


Matmerking - allergener

Faktaark allergener: Ferdigpakket mat

Faktaark allergener: Ikke ferdigpakket mat

Faktaark allergenmerking: De 14 allergener

Veileder: Informasjon om allergener for ikke ferdigpakket mat

Guidance: Information on allergens in non-prepacked foods 


Matmerking - næringsdeklarasjonen

Faktaark: Næringsdeklarasjon

Veileder: Næringsdeklarasjon
 

Matmerking - holdbarhet 


Mer om matmerking

Lotmerking - matvarer

Merking av mekanisk utbeina kjøtt (MUK)

DNA-analyser av hest og svinekjøtt

Rapport: Matsvinn og holdbarhetsmerking 

Spørsmål og svar

Gjeldende regelverk

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Tilsynsresultater

Relaterte nyheter

Nyhetsbrev