Tilsynsrapport

Energidrikker og vitaminvann merkes ikke tilfredsstillende

Publisert 20.10.2015     Sist endret 23.10.2015

Ernærings- og helsepåstander er stort sett tilfredsstillende, men ikke alle energidrikker og vitaminvann er merket tilfredsstillende. Noen produsenter manglet også tillatelse til å berike produktene, det vil si tilføre ekstra næringsstoffer.

Mattilsynet har satt fokus på berikede drikkevarer, dvs produkter som er tilsatt vitaminer og mineraler, og sjekket om innholdet i disse er lovlig og i samsvar med merkingen. Pilotprosjektet omfatter fjorten produkter fra ni forskjellige virksomheter. Prosjektet omfattet energidrikker og vitaminvann. Alle kontrollerte produkter i prosjektet ble vurdert ut fra samme merkekontroll og utførte analyser på utvalgte vitaminer. I prosjektet er det Vitamin Well Defence / Vitamin Well Everyday og Ink Appelsin og mango som ikke er energidrikker.

I Norge er det forbudt å tilsette vitaminer, mineraler og aminosyrer til maten, med mindre Mattilsynet har gitt tillatelse. Et sammensatt og variert kosthold vil normalt inneholde de næringsstoffene kroppen har behov for. Norge har derfor en restriktiv praksis med å tillate slike tilsetninger.

Mattilsynet i region Stor-Oslo har kontrollert om berikede produkter samsvarer med berikningstillatelsen og dermed fått en bedre oversikt over berikede drikkevarer i markedet. For å begrense omfanget på tilsynet har vi kun sett på tilsatte vitaminer.    

Ni av de berikede produktene ble analysert. Analyseresultatene viser at Monster Rehab Energy fra Multibev (senere overtatt av Coca Cola) og Ink Appelsin og Mango fra Printer & Long inneholdt mer vitaminer enn innholdsdeklarasjonen oppga. Alle prøvene er tatt ut i butikk.

Avvikene medfører ikke helsefare da resultatene ligger langt under maksgrensen for daglig inntak.

Begge produkter fra Brewery Internasjonal, samt Mac Croc fra Galleberg** manglet berikningstillatelse. Hos Brewery International og Multibev ble internkontrollrutinene vurdert å være så mangelfulle at det ble fattet vedtak om forbedringer. Multibevs produkter er senere overtatt av Coca Cola.

Få av virksomhetene kjente til hvilke vitaminer og vitaminforbindelser som er lov å tilsette mat og drikke. Kravet om at produktet skal inneholde en betydelig mengde av vitaminer og mineraler, var også lite kjent. Det ble vurdert at Brewery International ikke tilfredsstilte på disse punktene.

Ingen av produktene ble vurdert som villedende merket, men Red Bull Norway as fikk utfyllende veiledning på dette punktet.

Ringnes og Printer & Long var de to eneste virksomhetene som hadde angitt spesifikt navn på vitaminforbindelser i ingredienslisten. Coca Colas produkter er blant de som manglet spesifikk angivelse, og virksomheten har klaget på Mattilsynets vedtak som forlanger dette. Klagen er ennå ikke ferdigbehandlet. Fristen for virksomhetene til å rette merkingen er derfor utsatt inntil klagesaken er avgjort.

De få ernærings- og helsepåstandene som er brukt i markedsføringen av de kontrollerte drikkevarene er stort sett i samsvar med regelverket.

Resultatene viser at det er viktig med fokus på berikning av matvarer. Vi ser at det vil være hensiktsmessig at prosjektet utvides til å omfatte flere produkter i større deler av Norge. Det bør også sjekkes om det er berikede produkter på markedet uten tillatelse.

Oversikt over reviderte virksomheter, produktprøver og analyserte produkter

VirksomhetUndersøkte produkter
Vitamin Well Norway ASVitamin Well DefenceVitamin Well Everyday*
Printer & Long AS Ink Appelsin og Mango* 
Unil AS Powerking Energidrikk* 
Brewery International AS Rockstar Sparkling Energy peach blast*Rockstar X-durance Green
Statoil Fuel & Retail Norge AS Extremum Energy Drink original* 
Ringnes AS+Battery Energy Drink* 
Coca Cola Enterprises Norge AS Burn Energy Drink original*
Burn Energy Berry Blast 
Multibev AS Monster Rehab Energy*
Monster Khaos Energy
Red Bull Norway AS Red Bull Energy Drink*
Red Bull Energy Drink zero calories 

*Analyserte produkter

** Virksomheten har informert om at produktet ble stoppet for videre salg da dette skulle overtas av et annet produkt. Virksomheten og produktet ble derfor ikke tatt med videre i prosjektet.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Vigdis Jenderå, seniorinspektør, seksjon slakteritilsyn og mat, avdeling Østfold og Follo


Kontaktinformasjon

Vigdis Jenderå, seniorinspektør, seksjon slakteritilsyn og mat, avdeling Østfold og Follo