Spørsmål og svar

Er det krav til mengdeangivelse av ingredienser?

Publisert 15.04.2013     Sist endret 11.05.2015

Ja, i visse tilfeller er det krav om angivelse av mengden av en eller flere ingredienser. Kravet om mengdeangivelse gjelder for ferdigpakkede matvarer som inneholder mer enn én ingrediens.

Ferdigpakkede matvarer skal være merket med opplysninger om mengden av en ingrediens hvis denne fremheves i matvarens betegnelse, for eksempel mengde reker i rekesalat og blåbær i blåbæryoghurt.

Ved kategori av ingredienser forstås de som er angitt i §1, vedlegg VII  i matinformasjonsforskriften, men også andre lignende samlebetegnelser, som i følge lov eller sedvane, kan anvendes i forbindelse med næringsmidlets betegnelse, som «skogsbær», «korn» o.l.

Eksempler

Fiskepudding – Innholdet av fisk skal mengdeangis. Dette forutsetter at det i produktets betegnelse ikke vises til en eller flere bestemte fiskearter.

Helkornbrød. Hvis det er helkorn fra en eller flere kornsorter (en kategori av ingredienser) skal % helkorn angis samlet eller for hver kornsort.

Det er også krav om mengdeangivelse for ingredienser som forbindes med betegnelsen på  en matvare. Det omfatter bare de ingredienser som tradisjonelt karakteriserer den aktuelle varen. Eksempel: Spekepølse forbindes med kjøtt, og kjøtt skal mengdeangis.

Mengden av en ingrediens eller kategori av ingredienser skal også angis hvis denne er fremhevet i merkingen ved ord, bilder, illustrasjoner eller annen grafisk fremstilling.

Eksempel er illustrasjon av et havreaks på en frokostblanding, det medfører at  % havre skal angis.

Det er noen unntak fra krav om mengdeangivelse som for eksempel:

- matvarer som er unntatt fra kravet om ingrediensliste.

- ingredienser eller kategori av ingredienser, som er brukt i små mengder for aromatisering ( under 2 %).

Når en ingrediens eller kategori av ingredienser fremheves i et produkts merking, skal mengden angis i % i matvarens betegnelse, i umiddelbar nærhet av matvarens betegnelse etter i ingredienslisten.

Krav om mengdeangivelse av ingredienser (QUID) er gitt i matinformasjonsforskriftens § 1, artikkel 22 og vedlegg VIII.  Forskrift om matinformasjon til forbrukerne (matinformasjonsforskriften)

Fant du det du lette etter?

Spørsmål og svar

Regelverk og veiledning


Spørsmål og svar

Regelverk og veiledning