Faktaartikkel

Holdbarhetsmerking på matvarer

Publisert 22.10.2014     Sist endret 11.11.2019

Ferdigpakkede matvarer skal merkes med holdbarhetsdato. Det er to former for holdbarhetsdato: "Siste forbruksdag" og "Best før". Merking med holdbarhetsdato er av hensyn til både helse og kvalitet.

Holdbarhetsmerking – lær deg forskjellen:

 • «Best før»-datoen viser hvor lenge matvaren holder seg uten å tape sin forventede kvalitet. "Best før"-datoer brukes på de fleste matvarer.
 • «Siste forbruksdag» skal bare brukes på meget lettbedervelig mat. Det er ikke lov å selge matvarene etter denne datoen.

Holdbarhetsdatoen skal angi perioden hvor varen beholder sine spesifikke egenskaper, kvalitet og lignende ut fra oppgitte oppbevaringsforhold i uåpnet pakning.

Det er produsenten som vurderer og setter holdbarhetsdato på matvaren. Produsentene kjenner til råvarene og prosessene som er brukt. Holdbarhetstiden skal settes ut fra vanlige og realistiske betingelser for transport, oppbevaring og salg. Dette er ikke til hinder for at produsentene kan ta hensyn til at det også kan være ulike ytre betingelser for matvarenes holdbarhet.

I praksis setter produsentene ofte holdbarhetstiden ut fra de mest krevende, men realistiske betingelsene i løpet av året. Så lenge virksomheten har full kontroll og oversikt over betingelsene, er det ikke noe i veien for at de kan sette ulik holdbarhet gjennom året for samme produkt. Det vil si at matvarene gis en holdbarhet som er tilpasset sesong, temperatur og andre forutsetninger.

I matinformasjonsforskriften er bestemmelsene om holdbarhetsmerking og oppbevaring gitt  i § 1, artikkel 24 jf. vedlegg X og artikkel 25.

"Best før"

De fleste matvarer skal merkes med "best før…" eller "best før utgangen av…". Datoen angir hvor lenge varen holder seg i uåpnet forpakning, uten å tape kvalitet eller andre spesifikke egenskaper. Hvis det er nødvendig å oppbevare matvaren på en bestemt måte, skal det i tillegg til dato også angis oppbevaringsmåte.

Matvarer merket "best før..." kan selges også etter datoutløp. Det er da butikken som har ansvar for at varen fremdeles har akseptabel kvalitet eller andre spesifikke egenskaper.

"Siste forbruksdag"

Matvarer som er meget lettbedervelige og derfor kan bli helsefarlige, skal merkes med "siste forbruksdag…" etterfulgt av selve datoen. Slike matvarer kan ikke selges etter at datoen er gått ut. Lettbedervelige matvarer skal alltid ha opplysninger om oppbevaringsforhold. Det generelle utgangspunkt for kjølelagring er 4 ˚C hvis ikke produsenten har angitt en annen oppbevaringstemperatur.

For mer spesifikke temperaturkrav, se forskrift 22. des. 2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (anmaliehygieneforskriften), jf rådsforordning (EU) nr. 853/2004.

Unntak fra holdbarhetsmerking

For noen matvarer er det ikke krav om merking med holdbarhetsdato. Det gjelder blant annet:

 • Frisk frukt og grønnsaker.
 • Bakeri- og konditorvarer som stort sett spises innen 24 timer (for eksempel ferske brød).
 • Viner, sterkviner og drikkevarer med alkoholinnhold på over 10 volumprosent.
 • For nærmere informasjon om unntak fra kravet om holdbarhetsmerking, se opplisting i vedlegg X nr. 1 d) i matinformasjonsforordningen.

Slik skal holdbarheten angis

 • ”Siste forbruksdag... ” for næringsmidler som er lett bedervelige, og derfor raskt kan utgjøre en helsefare.
 • ”Best før ...”, hvis datoen angir dagen.
 • ”Best før utgangen av... ” hvis holdbarheten angir måned eller år.

Matvarens faktiske holdbarhet bestemmer hvordan datoen skal angis.

 • For matvarer med holdbarhet på under 3 måneder, er det tilstrekkelige å angi dag og måned.
 • For matvarer med en holdbarhet over 3 måneder er det tilstrekkelig å angi måned og år.
 • For matvarer med en holdbarhet på over 18 måneder, er det tilstrekkelig å angi år.

Pakkedato eller produksjonsdato

I enkelte særforskrifter er det krav om at pakkedato eller produksjonsdato skal angis i tillegg til holdbarhetsdato. Matpoteter er et eksempel på det. Det kan merkes med produksjons- eller pakkedato på matvarer, selv om det ikke er krav i regelverket. En slik frivillig merking kan ikke erstatte den obligatoriske holdbarhetsmerkingen og skal ikke være villedende.

Forskrifter på området

Fant du det du lette etter?