Merking av matvarer

Publisert 14.10.2019     Sist endret 24.11.2020

Dere som produserer, importerer eller omsetter matvarer har ansvaret for å sette dere inn i og følge regelverket for merking av matvarer. Alle ferdigpakkede matvarer skal være merket med visse obligatoriske opplysninger.

De generelle merkekravene er gitt i forskrift om matinformasjon til forbrukerne (matinformasjonsforskriften). Det er i tillegg flere særforskrifter med bestemmelser om merking av f.eks. syltetøy, juice, sjokolade osv.

Merkingen omfatter de skriftlige opplysningene i tillegg til bilder eller symboler som er brukt på emballasjen. Også opplysninger på nettsider, i annonser og reklame skal være i tråd med regelverket.

Obligatoriske opplysninger på ferdigpakkede matvarer

Artikkel 9Krav omHjemmel
BetegnelseNavnet på matvaren skal fortelle hva slags produkt det erArtikkel 17 jf. vedlegg VI
IngredienslisteListen skal angi hva matvaren er laget av. Ingrediensene skal stå i fallende vektrekkefølgeArtiklene 18 og 20, jf. vedlegg VII
Stoffer som kan fremkalle allergi eller intoleranseIngredienser eller stoffer som kan gi allergi eller intoleranse skal være fremhevet i ingredienslisten, for eksempel med fet eller kursiv skrift, slik at de blir mer synligArtikkel 21. jf. vedlegg II
Mengdeangivelse av ingredienserIngredienser som er fremhevet i merkingen skal mengdeangis, dvs. det stå hvor mye av denne ingrediensen matvaren inneholderHvis krav etter artikkel 22
NettoinnholdInnholdet i en pakning skal angis, enten i vekt eller volum.Artikkel 23 jf. vedlegg IX
HoldbarhetMatvarer skal merkes med «Best før…» eller «Siste forbruksdag…». Ferske bakervarer, frukt og grønt er unntatt.Artikkel 24 jf. vedlegg X
Vilkår for oppbevaring og anvendelseMatvarer som må oppbevares på en annen måte enn i romtemperatur må merkes med opplysninger om dette.Artikkel 25
Navn eller forretningsnavn og adressen til den ansvarlige næringsmiddelvirksomhetProdusentens eller importørens navn og adresse skal angis på alle matvarer.Arikkel 8
OpprinnelsesmerkingOpprinnelsesland skal oppgis i noen tilfeller.Hvis krav etter artikkel 26
Bruksanvisning dersom det er nødvendig for at matvaren skal brukes riktig eller mest hensiktsmessigBruksanvisning skal utformes slik at matvaren kan brukes på riktig måte, når det er nødvendig.Artikkel 27
Alkoholinnhold når innholdet av alkohol overstiger 1,2 volumprosentAlkoholstyrken skal angis med symbolet % vol.Artikkel 28 jf. vedlegg XII
NæringsdeklarasjonNæringsdeklarasjonen skal gi informasjon om næringsstoffene i maten. Den gjør det mulig å sammenligne næringsinnhold i ulike matvarer.Artikkel 29 – 35 jf. Vedlegg XV

 

Unntak fra full merkeplikt

Noen pakninger er veldig små. Når den største flaten er under 10 cm², holder det å merke med bare betegnelse, ingredienser som kan gi allergiske reaksjoner og intoleranse, nettoinnhold og holdbarhet. Se artikkel 16.

Språk i merkingen

Merkingen av obligatoriske opplysninger skal være på norsk, eller et språk som i stavemåten ligner norsk. Matvaren kan merkes på flere språk, så lenge informasjonen som gis er den samme. Se matinformasjonsforskriften § 2.

Merkingens utførelse og plassering

Merkingen skal være godt synlig og lett leselig. Krav til minste skriftstørrelse på 1,2 mm (x-høyde) på obligatoriske opplysninger. Dersom største flate er mindre enn 80 cm² skal skriftstørrelsen være minst 0,9 mm. Se artikkel 13 og vedlegg IV.

Betegnelse, nettoinnhold og eventuelt alkoholinnhold skal stå i samme synsfelt. Det samme gjelder også obligatoriske tilleggsopplysninger til betegnelsen, som for eksempel «dypfryst». På rund emballasje er det akseptert at forbrukerne må dreie litt på produktet for å se alle opplysningene. Se artikkel 12, 13, 15, 37 og vedlegg IV for nærmere beskrivelse av merkingens utforming.

Fjernsalg/nettsalg

Forbrukerne skal få de obligatoriske opplysningene også ved kjøp på Internett, postordre o.l. Opplysningene om produktet, med unntak av holdbarhetsdato, må gis før salget avsluttes (se artikkel 14).

Villedning

Merkingen skal være korrekt, tydelig og enkel for forbrukeren å forstå. Den skal ikke være villedende.  Forbrukerne skal gjennom merkingen forstå hvilken matvare det dreier seg om. Tekst, illustrasjoner, farger, symboler må sees på som en helhet som bidrar til forbrukernes forventninger til produktet.

Ikke ferdigpakkete næringsmidler

Ved omsetning av matvarer som ikke er ferdigpakket er det krav om at visse opplysninger skal være tilgjengelig skriftlig, direkte for forbruker. Det gjelder:

  • Innhold av stoffer som kan fremkalle allergi eller intoleranse. Se artikkel 12. nr. 5 jfr. artikkel 44, samt vedlegg II.
  • Betegnelse og opprinnelsesland for frisk frukt, bær, grønnsaker og poteter I enkelte tilfeller skal også sortsnavn oppgis, blant annet for jordbær. Se § 3 i matinformasjonsforskriften. 
  • Opplysninger om bestråling og genmodifisering. Se matinformasjonsforskriftens § 4 om genmodifisering.

Hva regnes som et ikke ferdigpakket næringsmiddel? 

Fant du det du lette etter?